34. København som musikby (generel drøftelse)

Sagsfremstilling

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at:

  1. Musikudvalget drøfter København som musikby.

Problemstilling

Musikudvalget skal drøfte hvordan det går i København som musikby.

Løsning

Punktet er generelt og på dagsorden på alle udvalgets møder.

 

Beslutning

Der var intet til dette punkt.