32. Orientering om statens endelige uddeling af honorarstøtte for 2019 (2018-0158625)

Statens Projektstøtteudvalg for Musik har uddelt honorarstøtte for 2019..

Tidligere beslutninger

Punktet blev udsat på Musikudvalgets møde den 4. april 2019 og igen på mødet den 25. juni 2019.

Sagsfremstilling

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at Musikudvalget tager orienteringen til efterretning.

Problemstilling

Statens Projektstøtteudvalg for musiks finansiering af honorarstøtte kommer 50/50 fra finansloven og musikhandlingsplanen (tipsmidler). Musikhandlingsplanen udløb med udgangen af 2018. Statens Projektstøtteudvalg for musik har derfor kun kunne uddele halvdelen af de midler, de plejer at uddele.

Statens Projektstøtteudvalg for musik har den 4. december 2018 meddelt tilsagn om 9 mio. kr. i honorarstøtte til spillesteder og musikforeninger i 2019. Normalt plejer Statens Projektstøtteudvalg for musik at uddele honorarstøtte for ca. 18 mio.

Den 17. december 2018 præsenterede Kulturministeren en ny Musikhandlingsplan der indeholdt finansiering af honorarstøttemidler. Statens Projektstøtteudvalg for musik har fordelt de resterende honorarstøttemidler til musikforeninger og spillesteder i Danmark i januar 2019.

En stor del af de honorarstøttede spillesteder og musikforeninger har modtaget mindre i støtte fra Statens projektstøtteudvalg for musik, end Københavns Kommunes Musikudvalget har bevilget. 

Løsning

Sekretariatet har kontaktet de konkrete spillesteder og musikforeninger for at få en redegørelse over, hvordan de forventer at finansiere de halve honorarstøtteklip. Alle de omhandlende spillesteder og musikforeninger har orienteret sekretariatet om, at de selv har mulighed for at finansiere de manglende klip.

Oversigt over fordeling af honorarstøtte i 2019 er vedlagt.

 

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.