30. Stillingtagen til rundvisning i KB Hallen (2019-0152985)

Musikudvalget skal tage stilling til ny dato for rundvisning i KB Hallen.

Tidligere beslutninger

Musikudvalget drøftede på mødet den 4. april 2019 muligheden for en rundvisning i KB Hallen, hvor rundvisningen har fokus på musikken og musikprofilen. Musikudvalget besluttede at udsætte punktet til et kommende møde for at få forslag til datoer.

Musikudvalget drøftede på mødet den 25. juni 2019 muligheden for en rundvisning i KB Hallen og blev enige om, deltage den 8. oktober 2019.

Sagsfremstilling

Indstilling

Sekretariatet indstiller,

  1. at Musikudvalget beslutter en ny dato for en rundvisning i KB Hallen
  2. at Musikudvalget beslutter at besøge de regionale spillesteder

Problemstilling

På Musikudvalgets møde den 6. februar 2019 bad udvalget sekretariatet undersøge mulighederne for en rundvisning i KB Hallen, hvilket blev fremlagt Musikudvalget den 4. april 2019. Musikudvalget ønskede en rundvisning med fokus på musikken og stedets musikprofil. Muligheden for en rundvisning blev drøftet igen på mødet den 25. juni 2019, og udvalget blev enige om, at deltage i en rundvisning den 8. oktober 2019.

Efterfølgende er det blevet besluttet i Borgerrepræsentationen at flytte et af deres møde til tirsdag den 8. oktober 2019.

Musikudvalget skal derfor beslutte en ny dato for rundvisning.

Løsning

Sekretariatet foreslår, at Musikudvalget besøger KB Hallen onsdag den 13. november 2019, hvor udvalget allerede er booket til en rundtur.

Sekretariatet foreslår, at turen kombineres med et besøg på de regionale spillesteder VEGA og ALICE.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Såfremt der bliver besluttet en dato, vil sekretariatet kontakte de relevante spillesteder.

Beslutning

Musikudvalget besluttede, at deltage i en rundvisning i KB Hallen den 13. november 2019.

Musikudvalget besluttede samtidigt, at besøge VEGA og ALICE den 13. november 2019.