20. K4 - To Koncerter med Dahlia String Trio i Østerbro Koncertforening (2019-0200845)

Ansøgning modtaget den 12. juli 2019 fra Dahlia String om 20.000 kr. i støtte til to koncerter med Dahlia String Trio i Østerbro Koncertforening den 17. september 2019 til 13. november 2019.

Tidligere beslutninger

Ansøger modtog i 2018 en underskudsgaranti på 15.000 kr.

Beslutning

Udvalget meddelte afslag, på baggrund af en prioritering af de indkomne ansøgninger samt ud fra det økonomiske råderum.