2. Godkendelse af beslutningsprotokol for mødet den 25. juni 2019 (2019-0152985)

Sagsfremstilling

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at Musikudvalget godkender beslutningsprotokollen for mødet den 25. juni 2019.

 

Beslutning

Beslutningsprotokollen blev godkendt.