28. Videre drøftelse af ny støttemodel for Koncertkirken (2019-0074952)

Musikudvalget skal drøfte en ny støttemodel for Koncertkirken.

Sagsfremstilling

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at Musikudvalget drøfter støttemodel for Koncertkirken.

Problemstilling

Musikudvalget har på de forrige møder drøftet en forsøgsordning for klassiske honorarstøttede spillesteder.

Maria Frej, Asbjørn Keiding og Jesper Krüger mødtes med repræsentanter fra Koncertkirken tirsdag den 5. februar 2019 for at drøfte en prøvemodel hos Koncertkirken. Det blev på mødet aftalt, at Koncertkirken indsender en ansøgning til Musikudvalget.

Koncertkirken har indsendt en ansøgning om støtte i 2020 og 2021 som blev forelagt Musikudvalget på mødet den 4. april 2019. (ansøgning er vedlagt) Musikudvalget besluttede her, at der i samarbejde med Koncertkirken skulle skitseres forslag til en støttemodel til et kommende møde. 

Løsning

Koncertkirken søger om et årligt tilskud på 600.000 kr. i både 2020 og 2021 til drift af huset for at sikre en stabil drift og frihed til en mere langsigtet kunstnerisk kuratering af husets projekter.

Sekretariatet har møde med Koncertkirken den 13. august 2019. Forvaltningen vil den 14. august 2019 orientere Musikudvalget om drøftelserne fra mødet med Koncertkirken den 13. august 2019.

Økonomi

Støtte der fordeles til Koncertkirken vil skulle tages fra Musikudvalgets samlede budget til frie midler i 2020 og 2021. Hvis støtten ikke øremærkes honorar, vil Koncertkirken ikke have mulighed for at søge honorarstøtte hos Statens Projektstøtteudvalg for musik.

Koncertkirken har fået 114.400 kr. i honorarstøtte i 2019. Budgettet for de frie midler i 2019 er 2.023.603 kr.

 

 

Beslutning

Musikudvalget besluttede ikke at gå videre med en klassisk honorarstøttemodel.

Musikudvalget meddelte afslag på driftsstøtte til Koncertkirken på 600.000 kr. i 2020 og 2021.

Musikudvalget vil arbejde videre med forslag til modeller til støtte af Koncertkirken.