3. Oversigt over anvendte midler i 2019 (2019-0205234)

Sagsfremstilling

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at Musikudvalget tager oversigten til efterretning.

 

Beslutning

Formanden orienterede om, at der inden dagens møde resterer 33.350 kr. for 2019.