29. Stillingtagen til High Voltage honorarstøtte for 2. halvår af 2019 (2017-0296978)

Honorarstøtte for 2019 er meddelt High Voltage ApS cvr.nr. 35 64 01 77. Selskabet er gået konkurs og Musikudvalget skal tage stilling til, om High Voltage kan overføre deres 2. rate honorarstøtte på 44.200 kr. til det nye selskab.

Sagsfremstilling

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at Musikudvalget tager stilling til om High Voltage ApS kan overføre deres 2. rate honorarstøtte til det nyoprettede selskab High Voltage Copenhagen ApS.

Problemstilling

Honorarstøtte for 2019 er meddelt High Voltage ApS cvr.nr. 35 64 01 77. Det fremgår af cvr.dk at der er afsagt konkursdekret den 30. april 2019 af Sø- og Handelsrettens Skifteretsafdeling.

Kultur- og Fritidsforvaltningen kan ikke umiddelbart overgive støtten til et nyt selskab, i dette tilfælde High Voltage Copenhagen ApS cvr.nr. 40 50 72 48, uden at Musikudvalget har genbehandlet ansøgningen for 2. halvår af 2019.

High Voltage ApS cvr.nr. 35 64 0177 har fået udbetalt 1. rate på 44.200 kr. 2. rate på 44.200 kr. er endnu ikke blevet udbetalt. Støtten er betinget af, ”at Projektet skal gennemføres i overensstemmelse med beskrivelsen i ansøgningen. Det betyder, at væsentlige ændringer, herunder ændring i antallet af koncerter skal meddeles Kultur- og fritidsforvaltningen hurtigst muligt.” Betingelserne for støtten er derfor ikke opfyldt, da der nu er tale om et nyt selskab.  

Historik

High Voltage har fået honorarstøtte siden 2015.

High Voltage honorarstøtte har udviklet sig således:

2019 - 88.400 kr. i honorarstøtte. 41.600 kr. fra Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg for Musik.

2018 - 88.400 kr. i honorarstøtte. 30.000 kr. fra Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg for Musik.

2017 - 60.000 kr. i honorarstøtte. Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg for Musik. blev ikke søgt.

2016 - 73.125 kr. i honorarstøtte. 58.500 kr. fra Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg for Musik.

2015 - 28.800 kr. i honorarstøtte. 28.800 kr. fra Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg for Musik..

Løsning

Da den resterende honorarstøtte på 44.200 kr. ikke umiddelbart kan overføres til High Voltage Copenhagen ApS cvr.nr. 40 50 72 48, uden at det først er forelagt Musikudvalget, har sekretariatet bedt High Voltage indsende en ny ansøgning vedrørende 2. halvår af 2019.

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik behandler ligeledes en ny ansøgning fra High Voltage på deres møde den 27. august 2019.

High Voltage har indsendt ansøgning med bilag der vedrører 2. halvår af 2019. Herudover er der ligeledes vedlagt aktiviteter for 1. halvår af 2019.

Økonomi

Såfremt Musikudvalget vælger at give High Voltage honorarstøtte for 2. halvår af 2019 på 44.200 kr. vil det ikke have konsekvenser for budgettet, da midlerne er øremærket High Voltage i forbindelse med første behandling af ansøgningen i efteråret 2018.

Videre proces

Sekretariatet vil udbetale 2. rate på 44.200 kr. hvis Musikudvalget beslutter at meddele honorarstøtte til High Voltage.

 

Beslutning

Musikudvalget besluttede, at opretholde honorarstøtte til High Voltage på 44.200 kr.