Mødedato
14-08-2019 16:30

Referat

Punkt Titel
1

Godkendelse af dagsorden (2019-0205234)

2

Godkendelse af beslutningsprotokol for mødet den 25. juni 2019 (2019-0152985)

3

Oversigt over anvendte midler i 2019 (2019-0205234)

4

Indstilling til ansøgning om støtte (2019-0205234)

5

M1 - Musikmentorforløb med Sebastian TW Kristiansen (2019-0198704)

6

F1 - IDEALISTIC FESTIVAL 2019 (2019-0200735)

7

F2 - Klub Primi sep/okt program (2019-0166078)

8

F3 - Verden Synger (2019-0207783)

9

R1 - "KAT" Modiano: Manna-hata Soundscapes (2019-0166055)

10

R2 - South Of Heaven (2019-0200820)

11

R3 - In Concert #3 (2019-0200851)

12

R4 - The Bowery Room vol 15 (2019-0200854)

13

R5 - Sparkling Sound Festival (2019-0200922)

14

R6 - Spil Dansk (2019-0166026)

15

R7 - Tårnsuiten (2019-0200944)

16

R8 - Gallo, Kumar, Søeborg (2019-0200786)

17

K1 - BACH FRIDAY i Stefanskirken 2019 (2019-0166088)

18

K2 - Trio AmeriseI Sæson 2019/20 i Østerbro Koncertforening (2019-0200825)

19

K3 - Uhørt - NJYD og Jeppe Ernst (2019-0200843)

20

K4 - To Koncerter med Dahlia String Trio i Østerbro Koncertforening (2019-0200845)

21

K5 - Thomissøns Danske Salmebog - 450 år (2019-0200914)

22

K6 - New Light Messiah (2019-0200932)

23

K7 - Ensemble Villancico i Koncertkirken (2019-0200957)

24

K8 - Louis Aguirre - Les Masques de Neige - komplet førsteopførelse (2019-0200971)

25

K9 - Onsdagskoncerter (2019-0152002)

26

K10 - Copenhagen Renaissance Music Festival 2019 (2019-0166043)

27

Udkast til ’Kortlægning af musikområdet i Københavns Kommune’ (2018-0127446)

28

Videre drøftelse af ny støttemodel for Koncertkirken (2019-0074952)

29

Stillingtagen til High Voltage honorarstøtte for 2. halvår af 2019 (2017-0296978)

30

Stillingtagen til rundvisning i KB Hallen (2019-0152985)

31

Forslag til dialog med Musikudvalg fra Frederiksberg, Aarhus og Odense (2019-0112185)

32

Orientering om statens endelige uddeling af honorarstøtte for 2019 (2018-0158625)

33

Meddelelser fra sekretariatet

34

København som musikby (generel drøftelse)

35

Eventuelt