Mødedato
14-08-2019 16:30

Referat

Punkt Titel
1 Godkendelse af dagsorden (2019-0205234)
2 Godkendelse af beslutningsprotokol for mødet den 25. juni 2019 (2019-0152985)
3 Oversigt over anvendte midler i 2019 (2019-0205234)
4 Indstilling til ansøgning om støtte (2019-0205234)
5 M1 - Musikmentorforløb med Sebastian TW Kristiansen (2019-0198704)
6 F1 - IDEALISTIC FESTIVAL 2019 (2019-0200735)
7 F2 - Klub Primi sep/okt program (2019-0166078)
8 F3 - Verden Synger (2019-0207783)
9 R1 - "KAT" Modiano: Manna-hata Soundscapes (2019-0166055)
10 R2 - South Of Heaven (2019-0200820)
11 R3 - In Concert #3 (2019-0200851)
12 R4 - The Bowery Room vol 15 (2019-0200854)
13 R5 - Sparkling Sound Festival (2019-0200922)
14 R6 - Spil Dansk (2019-0166026)
15 R7 - Tårnsuiten (2019-0200944)
16 R8 - Gallo, Kumar, Søeborg (2019-0200786)
17 K1 - BACH FRIDAY i Stefanskirken 2019 (2019-0166088)
18 K2 - Trio AmeriseI Sæson 2019/20 i Østerbro Koncertforening (2019-0200825)
19 K3 - Uhørt - NJYD og Jeppe Ernst (2019-0200843)
20 K4 - To Koncerter med Dahlia String Trio i Østerbro Koncertforening (2019-0200845)
21 K5 - Thomissøns Danske Salmebog - 450 år (2019-0200914)
22 K6 - New Light Messiah (2019-0200932)
23 K7 - Ensemble Villancico i Koncertkirken (2019-0200957)
24 K8 - Louis Aguirre - Les Masques de Neige - komplet førsteopførelse (2019-0200971)
25 K9 - Onsdagskoncerter (2019-0152002)
26 K10 - Copenhagen Renaissance Music Festival 2019 (2019-0166043)
27 Udkast til ’Kortlægning af musikområdet i Københavns Kommune’ (2018-0127446)
28 Videre drøftelse af ny støttemodel for Koncertkirken (2019-0074952)
29 Stillingtagen til High Voltage honorarstøtte for 2. halvår af 2019 (2017-0296978)
30 Stillingtagen til rundvisning i KB Hallen (2019-0152985)
31 Forslag til dialog med Musikudvalg fra Frederiksberg, Aarhus og Odense (2019-0112185)
32 Orientering om statens endelige uddeling af honorarstøtte for 2019 (2018-0158625)
33 Meddelelser fra sekretariatet
34 København som musikby (generel drøftelse)
35 Eventuelt