Mødedato
03-10-2018 16:30

Referat

Punkt Titel
1 Godkendelse af dagsorden (2018-0252036)
2 Beslutningsprotokol for mødet den 22. august 2018 (2018-0196116)
3 Oversigt over anvendte midler i 2018 og 2019 (2018-0252036)
4 Mødeplan for Musikudvalget i 2019 (2018-0251738)
5 Stillingtagen til ændring af støtteform til Jazzkoncerter i Brønshøj i 2019 (2018-0191118)
6 Indstilling til ansøgning om støtte i 2018 (2018-0252036)
7 F1 - Tolerancedag (2018-0250748)
8 F2 - guidOpera - Mozart og Rossini (2018-0226257)
9 R1 - Kwamie Liv - Hotel Cecil (2018-0249931)
10 R2 - ORGAN (2018-0237222)
11 R3 - arbitrary Live + Listening Room #4 (2018-0237301)
12 R4 - Bowery Bash: The Courettes (2018-0237443)
13 K1 - Morgenmadskoncerten - efterår 2018 (2018-0237409)
14 K2 - Schnee (2018-0237340)
15 K3 - Monteverdi - Mariavesper (2018-0237317)
16 Indstilling til ansøgning om støtte i 2019 (2018-0252036)
17 F1 - AUDIO:VISUALS (2018-0250775)
18 F2 - Nordic Noise Festival 2019 (2018-0237237)
19 F3 - Nocturnefest 2019 (2018-0237293)
20 F4 - Winter Jazz 2019 (2018-0237353)
21 F5 - Syng Højt! (2018-0250786)
22 R1 - NONYJE #7 (2018-0237361)
23 R2 - Lutter Øre (2018-0249966)
24 R3 - Liverpool Music Week (2018-0250763)
25 R4 - Amager Børnemusikfestival (2018-0250818)
26 R5 - Radical & Chunky (2018-0250824)
27 R6 - The Community Presents Vinterjazz: 'MEUF' (2018-0250720)
28 R7 - Livslys koncerter med Splendens (2018-0249948)
29 R8 - Vesterbro Musikuge 2019 (2018-0237333)
30 R9 - Percussive Outreach Programme SUMMER SUMMIT 2019 (2018-0250868)
31 Stillingtagen til ansøgninger om honorarstøtte for 2019 (2018-0158625)
32 Ansøgning om honorarstøtte i 2019 fra Spillestedet Stengade (2018-0250731)
33 Videre drøftelse af den fremtidige sammensætning for de kunstfaglige udvalg (2018-0196116)
34 Stillingtagen til ændring af ansøgningsskema (2018-0196116)
35 Oplæg om (honorar)støtte til klassiske spillesteder (2018-0196116)
36 Meddelelser fra sekretariatet
37 København som musikby (generel drøftelse)
38 Eventuelt