Mødedato
03-10-2018 16:30

Referat

Punkt Titel
1

Godkendelse af dagsorden (2018-0252036)

2

Beslutningsprotokol for mødet den 22. august 2018 (2018-0196116)

3

Oversigt over anvendte midler i 2018 og 2019 (2018-0252036)

4

Mødeplan for Musikudvalget i 2019 (2018-0251738)

5

Stillingtagen til ændring af støtteform til Jazzkoncerter i Brønshøj i 2019 (2018-0191118)

6

Indstilling til ansøgning om støtte i 2018 (2018-0252036)

7

F1 - Tolerancedag (2018-0250748)

8

F2 - guidOpera - Mozart og Rossini (2018-0226257)

9

R1 - Kwamie Liv - Hotel Cecil (2018-0249931)

10

R2 - ORGAN (2018-0237222)

11

R3 - arbitrary Live + Listening Room #4 (2018-0237301)

12

R4 - Bowery Bash: The Courettes (2018-0237443)

13

K1 - Morgenmadskoncerten - efterår 2018 (2018-0237409)

14

K2 - Schnee (2018-0237340)

15

K3 - Monteverdi - Mariavesper (2018-0237317)

16

Indstilling til ansøgning om støtte i 2019 (2018-0252036)

17

F1 - AUDIO:VISUALS (2018-0250775)

18

F2 - Nordic Noise Festival 2019 (2018-0237237)

19

F3 - Nocturnefest 2019 (2018-0237293)

20

F4 - Winter Jazz 2019 (2018-0237353)

21

F5 - Syng Højt! (2018-0250786)

22

R1 - NONYJE #7 (2018-0237361)

23

R2 - Lutter Øre (2018-0249966)

24

R3 - Liverpool Music Week (2018-0250763)

25

R4 - Amager Børnemusikfestival (2018-0250818)

26

R5 - Radical & Chunky (2018-0250824)

27

R6 - The Community Presents Vinterjazz: 'MEUF' (2018-0250720)

28

R7 - Livslys koncerter med Splendens (2018-0249948)

29

R8 - Vesterbro Musikuge 2019 (2018-0237333)

30

R9 - Percussive Outreach Programme SUMMER SUMMIT 2019 (2018-0250868)

31

Stillingtagen til ansøgninger om honorarstøtte for 2019 (2018-0158625)

32

Ansøgning om honorarstøtte i 2019 fra Spillestedet Stengade (2018-0250731)

33

Videre drøftelse af den fremtidige sammensætning for de kunstfaglige udvalg (2018-0196116)

34

Stillingtagen til ændring af ansøgningsskema (2018-0196116)

35

Oplæg om (honorar)støtte til klassiske spillesteder (2018-0196116)

36

Meddelelser fra sekretariatet

37

København som musikby (generel drøftelse)

38

Eventuelt