København i front for grøn omstilling af verdens storbyer

København og overborgmester Frank Jensen er blevet valgt ind i C40’s styregruppe.

I C40 samarbejder 67 af verdens største byer om klimasikring, CO2-reduktion og bæredygtig byudvikling. Styregruppen er repræsenteret af borgmestrene i verdens megabyer, der nu får selskab af den københavnske overborgmester.

Københavns målsætning om en CO2-neutral by i 2025 og prisen som European Green Capital 2014 er blevet anerkendt af verdens storbyer, der anser København som en af verdens mest bæredygtige byer, der kan bidrage med stor viden og engagement, som kan styrke C40’s fremtidige arbejde.

Fra 2005 til 2011 er det lykkedes at reducere CO2-udledningen med 20 procent i København. I C40 skal Frank Jensen vise, hvordan små og progressive byer har løst klimaudfordringerne, og hvordan grønne løsninger både er godt for økonomien og livskvaliteten i verdens byer.

Rensning af badevandet og udvidelsen af cykelvejnettet er eksempler på grønne løsninger, der har medført økonomisk vækst og øget livskvalitet for København og de københavnske borgere.