Juridisk bistand

Offentliggjort:
14.08.2017, Kl
Frist:
04.09.2017, Kl
Med nærværende udbud ønskes indhentning af tilbud på juridisk bistand

omfattende juridiske tjenesteydelser og advokatbistand inden for følgende fagområder: Kommunalret, offentligret, forvaltningsret, socialret, udbudsret (behøver ikke omfatte områderne IT og bygge- og anlæg), kontraktsret, ansættelsesret, lejeret, miljø- og planret, konkurrenceret, statsstøtteret, erstatningsret, forsikringsret, IT-ret, persondataret, immaterialret.

Juridiske tjenesteydelser omfatter, men er ikke begrænset til, udarbejdelse af juridiske responsa, rådgivning i forbindelse medudarbejdelse af juridiske dokumenter, bistand i forbindelse med førelse af retssager, voldgiftssager, klagenævnssager m.v., juridisk bistand ved forhandling, møder m.v. og bistand i forbindelse med myndighedsafgørelser og anden myndighedsudøvelse.

Der er tale om et begrænset udbud, under udbudslovens light-regime, hvor fem tilbudsgivere vil blive opfordret til at afgive tilbud.

Materialet kan findes på følgende link: https://permalink.mercell.com/72348585.aspx

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.