Vilkår for juleudsmykning

 • Juleudsmykningens udseende og placering skal altid godkendes af kommunen.
 • Alt elektrisk arbejde skal udføres af en autoriseret elektriker, som skal anmelde det til Dong Energy.
 • Juleudsmykningen skal ophænges forsvarligt og anbringes således, at den ikke virker generende eller forringende på gadebelysningen, færdselstavler, signalanlæg og andre vejtekniske anlæg.
 • Udsmykningen skal placeres i mindst 5 meters højde over kørebanen.
 • Hvis udsmykningen fastgøres i husfacader, skal der indhentes tilladelse fra de respektive husejere.
 • Der må ikke anbringes skilte eller på anden måde reklameres i juleudsmykningen.
 • Mindst 24 timer inden optagning og nedtagning påbegyndes, skal det aftales med kommunen og Politiet.
 • Ophængningen af juleudsmykningen kan tidligst påbegyndes 6 uger før juleaften kl. 22.00.
 • Ophængning og nedtagelse skal udføres i aften- og nattetimerne mellem kl. 22.00 og 06.00 i gader med bustrafik.
 • Den elektriske belysning må tidligst tændes 4 uger før juleaften medmindre andet er aftalt
 • Udsmykningen skal altid fremstå pæn og vedligeholdt, herunder udskiftning af pærer og udbedring af eventuelle skader

Udbetaling af tilskud

Hvis du søger om tilskud til juleudsmykning, så vær opmærksom på, at puljemidlerne udbetales bagudrettet og kan først ske det efterfølgende regnskabsår. Det vil altså sige, at hvis du får tildelt midler for 2017, kan du først få pengene udbetalt i 2018.

Senest 1. april 2018 skal du indsende regnskab for ophængning, hvorefter det tildelte beløb kan udbetales. Der kan ikke udbetales tilskud før regnskabet er sendt til os. 

Hvis vi ikke modtager regnskabet inden fristen bortfalder tilskuddet.