Hvis medarbejderen er begyndt i jobafklaringsforløb?

Er din medarbejder overgået fra sygedagpenge til et jobafklaringsforløb med ret til ressourceforløbsydelse, skal du udfylde genoptaget arbejdstid på blanket DP 202H, sende den til Ydelsesservice København samtidig med, at du anmoder om refusion for udbetalt løn/sygedagpenge under sygefraværet.