Hvis medarbejderen er begyndt i jobafklaringsforløb?

Er medarbejderen overgået fra sygedagpenge til et jobafklaringsforløb med ret til ressourceforløbsydelse, skal I udfylde genoptaget arbejdstid på blanket DP 202H, sende denne til Ydelsesservice København samtidig med, at I anmoder om refusion for udbetalt løn/sygedagpenge under sygefraværet.

Information om NemID medarbejdersignatur

Indberetninger via NemRefusion kræver, at du har en NemID medarbejdersignatur (også kaldet digital signatur). Den kan bestilles hos Nets' hjemmeside her.

Har du spørgsmål til NemID medarbejdersignatur eller brug for hjælp, kan du ringe til Virk Support (NemRefusion) på telefon 7220 0030.

Når du har modtaget din NemID medarbejdersignatur, skal du have rettigheder til at anmode om refusionen. Det er din virksomheds Nem-Login-Administrator, som tildeler denne rettighed.