Hjælpemidler og indretning på jobbet

Har du en funktionsnedsættelse, kan det være nødvendigt med særlige arbejdsredskaber eller en ændret indretning af din arbejdsplads.

Læs mere om dine muligheder for hjælpemidler og indretning af arbejdspladsen.

Løntilskud

Hvis du er nyuddannet og ikke kan arbejde på normale vilkår, har du mulighed for at søge en stilling med løntilskud med hjælp fra Center for Arbejdsfastholdelse.

Fortrinsret til job i det offentlige

Mange borgere med funktionsnedsættelse udfører deres arbejde på linje med alle andre. Men i nogle tilfælde kan funktionsnedsættelsen gøre det vanskeligt at komme i arbejde. Derfor kan man bede om fortrinsret til en samtale på stillinger i det offentlige. Det betyder, at arbejdspladsen skal tage dig til samtale, hvis du på forhånd er vurderet egnet til jobbet af en jobkonsulent.

Personlig assistent

Hvis du har brug for ekstra hjælp til arbejdsopgaver på grund af en funktionsnedsættelse, kan personlig assistance være en mulighed.

Fleksjob

Borgere, der ikke kan varetage et arbejde på normale vilkår på grund af sygdom eller nedsat funktionsevne, har mulighed for at søge om et fleksjob. Du kan kontakte jobcentret og høre nærmere om dine muligheder for at komme i fleksjob.

Læs mere om fleksjob

Støtte i ordinært job

Har du en funktionsnedsættelse, der har betydning for, om du kan fastholde eller få et arbejde, kan du få vejledning og støtte hos Center for Arbejdsfastholdelse.

Læs mere om dine muligheder for støtte på arbejdspladsen

Beskyttet beskæftigelse

Hvis din arbejdsevne er betydeligt nedsat, og du ikke kan ansættes i et fleksjob eller i en stilling med løntilskud, har du mulighed for at deltage i beskyttet beskæftigelse.

Uddannelse på særlige vilkår

Som ung eller voksen borger med nedsat funktionsevne har du mulighed for at få en uddannelse på særlige vilkår. Undervisningen har til formål at afhjælpe eller begrænse følgerne af dit handicap. Du kan søge specialundervisning gennem kommunens Center for Specialundervisning for Voksne  (CSV) eller særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse gennem Børne- og ungdomsforvaltningen.

Mere om specialundervisning

Revalidering

Hvis din arbejdsevne er begrænset, kan du søge om revalidering. Det er en betingelse, at revalideringen er nødvendig for, at du kan fastholdes, omplaceres eller komme ind på arbejdsmarkedet. Du kan kontakte Jobcenter København for at høre om dine muligheder.

Læs om revalidering