Sammen om TMF

Vi er i TMF stolte af de resultater, vi skaber. Vi oplever, at vi gør en positiv forskel for københavnerne og byens gæster. Vi er 2200 ansatte, som arbejder med afsæt i værdierne: tillid, åbenhed og helhedssyn. Vi varetager mange forskellige typer opgaver, som kræver mange forskellige fagligheder. Hos os kan du derfor både være arkitekt, gartner, parkeringsvagt og administrativ medarbejder. Vi er organiseret i 11 forskellige centre, der alle har høj faglighed i centrum.

I TMF bliver der lagt vægt på medarbejdernes trivsel, og vi har et fast blik rettet mod vores arbejdsmiljø. Der bliver arrangeret flere sociale arrangementer årligt, vi har en velfungerende personaleforening og vores økologiske kantiner i de større huse er blandt byens bedste.

Se organisationsdiagram for Teknik- og Miljjøforvaltningen

Sammen om byen

I København bader københavnerne i havnen om sommeren og står på skøjter på byens søer om vinteren. I København er der grønne byrum, broer, der binder byen sammen og pladser, der opfordrer til leg, bevægelse og oplevelser i byen. København er cyklernes by og udnævnt til Europæisk miljøhovedstad i 2014.

Teknik- og miljøforvaltningen har en central rolle, når det gælder om at skabe mere byliv og et bedre miljø i København.

'Fællesskab København’ er Københavns Kommunes vision på teknik- og miljøområdet, som skal sikre, at vi også i 2025 har en fantastisk by

Sammen med dig ?

Som medarbejder i TMF skal du være selvforvaltende, kompetent og indstillet på at samarbejde på tværs af forvaltninger og fagligheder. Du skal være motiveret for at skabe et bedre København og have viljen til at udvikle dig. Der er i TMF stort fokus på kompetenceudvikling – både af den enkelte medarbejder og af hele teamet. I TMF er det vigtigt, at medarbejderne har en god balance mellem familieliv og arbejdsliv. Din trivsel er vigtig og vi måler løbende på medarbejdertilfredsheden og evaluerer ledelsen.

Medarbejderrollen i TMF