Andelsboliger

En andelsbolig er normalt én lejlighed ud af flere i en privat andelsboligforening. Foreningen består af alle de medlemmer, der har købt en andel i ejendommen. Ud over selve boligen får andelshaveren del og forpligtelser i foreningens fælles arealer.

Da andelen som regel købes kontant, er mange nødt til at låne i banken. Huslejen, som i andelsboligforeninger hedder boligafgift, er i reglen lavere end i lejeboliger Når du køber en andelsbolig betaler du billedligt talt din del af foreningens friværdi. I regnskabet fastsættes en maksimalpris, som sælger maksimalt må bede dig betale. Hvis vi ser bort fra helt nye andelsboligforeninger anvender foreningerne enten den offentlige ejendomsværdi eller en valuarvurdering, når foreningens ejendom skal værdiansættes. I begge tilfælde er udgangspunktet en værdiansættelse som en udlejningsejendom. Det er præcis her du finder den helt store fordel ved en andelsbolig frem for ejerboligen.

Hvor skal jeg lede?

Andelsboliger bliver i stigende grad også handlet via ejendomsmæglerne, hvorfor de kan findes af samme kanaler som for ejerboligerne. Derudover kan det være en god idé at skrive sig op på ventelister for de enkelte andelsboligforeninger, som du har særlig interesse i. Du kan også overveje at lave din egen annonce på fx Den Blå Avis.

Du kan få mere information ved at henvende dig til Andelsbolighavernes LO eller Andelsboligernes Fællesrepræsentation.

Ejerboliger

En ejerbolig er en bolig, du selv ejer. Køb af en ejerbolig kræver penge til udbetaling, og det kræver mulighed for at låne til resten af boligens pris. Den ’husleje’, du herefter skal betale, er afdrag på disse lån, samt skatter og fællesudgifter i ejendommen.

I en ejerbolig bestemmer du selv. Dog vil der i ejendomme med ejerboliger ofte være en ejerforening, som du skal være medlem af og betale til. Ejerforeningen sørger for fællesarealers vedligeholdelse og lignende, samt laver en husorden for ejendommen. Du bør aldrig købe en ejerbolig uden advokatbistand.

Ejerboliger findes i alle størrelser. Hvis du er interesseret, kan du derfor overveje at købe en ejerbolig sammen med en eller flere andre for på den måde at gøre købet mere langsigtet. Det kan i visse tilfælde betale sig for dine forældre at investere i en ejerlejlighed, som du så lejer af dem. Du kan få nærmere oplysninger hos boligrådgiveren i din bank.

Hvor skal jeg lede?

Der findes altid flere tusinde ejerboliger til salg i København. Fx. Boligsiden eller Boliga er gode steder at få overblik over udbuddet. Begge hjemmesider har gode søgekriterier, hvor du kan søge ud fra din maksimumpris og dit størrelsesinterval.