Ungdomsboliger

Hvis du ønsker lidt mere privatliv end kollegierne kan tilbyde, kan en ungdomsbolig være en mulighed. Der findes et større antal ungdomsboliger i København og omegn. Ungdomsboligerne er specielt etableret til unge og fungerer i store træk som kollegier. Du behøver dog ikke at være under uddannelse for at bo i ungdomsbolig. Derimod skal du i nogle tilfælde være mellem 18 og 25 år.

Hvor skal jeg lede? Centralindstillingsudvalget (CIU) og Kollegiernes Kontor i Københavns (KKIK) indstiller ansøgere til kollegier og ungdomsboliger i København og omegn. Det er de samme organisationer, som også står for at tildele ungdomsboliger til akutsøgende efter at have prioriteret den enkeltes boligbehov. Ansøgningsskema findes på Centralinstillingsudvalgets hjemmeside her og Kollegiernes Kontor i Københavns hjemmeside her.

Nogle privatopførte kollegier er ikke med i det fælles indstillingssystem, så der må du kontakte det respektive kollegium selv.

Se oversigt over kollegier, der har egne indstillingssystemer her.

Kollektiver og bofællesskaber

Kollektiver og bofællesskaber er også en mulighed, mange unge benytter sig af, da det ofte er billigt at bo flere sammen. Samtidig kan det være en god start, hvis man eksempelvis er ny i byen. Kollektiver og bofællesskaber indrettes på mange måder. Men princippet er faktisk det samme som med kollegier: Beboerne er fælles om noget af boligen og har hver især noget af boligen for sig selv. Det er omfanget af det fælles, der normalt afgør, om det er et kollektiv eller et bofællesskab. I kollektiver er man ofte fælles om madlavning og deler alle fællesudgifter mellem beboerne.

Hvor skal jeg lede? Der er mange kollektiver og bofællesskaber, der søger nye beboere. Typisk vil de annonceres på nettet eller som opslag i supermarkeder eller lignende. Du kan også finde sammen med venner, studiekammerater osv. og starte et nyt bofællesskab.

Den Blå Avis og Information er også gode steder at lede - både efter eksisterende kollektiver og bofællesskaber eller efter beboere til nye.

 

 

 

 

 

 

 

Klubværelser

Klubværelser er værelser, som ofte er placeret i tagetagen i en privat udlejningsejendom. Køkken, toilet, bad og andre ting, som er med i lejen, deler du med andre lejere. På den måde minder boformen meget om kollegier. I klubværelser er du dog ikke forpligtet på at være studerende som det fx gør sig gældende for kollegierne.

Hvor skal jeg lede? Der findes ikke nogen central anvisning til klubværelser. Mange udlejningsejendomme administreres af professionelle administratorer eller advokater. For at finde administratorer af private udlejningsejendomme kan du se i telefonfagbogen under Ejendomsadministratorer.

Kollegieværelse

Hvis du er på udkig efter lav husleje og en høj grad af socialt fællesskab, er et kollegieværelse en oplagt mulighed. For at leje et værelse på et kollegium skal du være under en eller anden form for SU-berettiget uddannelse. Næsten alle uddannelser giver adgang til kollegier.

Hvis du bor på kollegieværelse, har du dit eget værelse. I fællesskab med de andre lejere har du adgang til køkken, bad og toilet, og hvad der ellers findes af fælles faciliteter. De fleste kollegieværelser har eget bad og toilet. Omkring en tredjedel af kollegieværelserne har også eget køkken.

Hvor skal jeg lede? Centralindstillingsudvalget (CIU) og Kollegiernes Kontor i Københavns (KKIK) indstiller ansøgere til kollegier og ungdomsboliger i København og omegn. Det er de samme organisationer, som også står for at tildele ungdomsboliger til akutsøgende efter at have prioriteret den enkeltes boligbehov.

Skriv dig op på Centralindstillingsudvalgets hjemmeside her og Kollegiernes Kontor i Københavns hjemmeside her.

Nogle privatopførte kollegier er ikke med i det fælles indstillingssystem. Her må du kontakte det respektive kollegium selv.

Se oversigt over kollegier, der har egne indstillingssystemer her.

Kollegielejligheder

Der findes et mindre antal lejligheder på nogle kollegier. Betingelserne for at få dem er de samme som for kollegieværelser. Dog skal I enten være et par, hvor mindst én af jer er under uddannelse, eller du skal være enlig forælder under uddannelse.

Hvor skal jeg lede? Centralindstillingsudvalget (CIU) og Kollegiernes Kontor i Københavns (KKIK) indstiller ansøgere til kollegier og ungdomsboliger i København og omegn. Det er de samme organisationer, som også står for at tildele ungdomsboliger til akutsøgende efter at have prioriteret den enkeltes boligbehov. Ansøgningsskema findes på Centralindstillingsudvalgets hjemmeside her og Kollegiernes Kontor i Københavns hjemmeside her.

Nogle privatopførte kollegier er ikke med i det fælles indstillingssystem. Her må du kontakte det respektive kollegium selv.

Se oversigt over kollegier, der har egne indstillingssystemer.

Roommate

Hvis du ikke er bange for at dele hjem med andre, så er en roommate måske sagen. En roommate betyder, at du bor sammen med en anden eller flere andre, hvor en af jer ejer eller lejer boligen.

Der er mange fordele ved at have en roommate. Du får blandt andet udvidet dit netværk med nye bekendtskaber og venner. Dette kan være rigtig godt, hvis du lige er flyttet til København. En roommate kan samtidig hjælpe dig, hvis du har spørgsmål om byen - hvordan du finder du vej, hvor der er godt at gå i byen og hvor du kan læse i fred og ro eller noget andet.

Du har også mulighed for at finde nogle andre, hvor I i fællesskab kan finde en ledig lejlighed. Dette er en god løsning for mange, da mange større lejligheder så også kan været egnede til studerende.

Hvor skal jeg lede? På hjemmesiden Findroommate kan du finde en roommate, du synes, passer til dig. På denne side kan du finde roommates og værelser i hele landet - både i og uden for København.

Hvis du vil udleje et værelse i din bolig kan dette let lade sig gøre.

Læs mere i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters Guide til udlejning af enkeltværelser her.