2017

Håndtering og fordeling af skriftlige henvendelser på beskæftigelsesområdet
Iværksat

2016

Telefonbetjening i Jobcenter København, Kontaktcentret, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen
Læs Borgerrådgiverens rapport
Læs Borgerrådgiverens afsluttende brev 

Overskuelighed i Digital Post-løsninger til kommunikation med kommunen, Økonomiforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen
Læs Borgerrådgiverens rapport

Tavshedspligt, fortrolighed og diskretion i modtagelsen på Jobcenter Lærkevej, Socialforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Læs Borgerrådgiverens afsluttende brev

Handicaptilgængelighed på Vigerslev Allé Skole, Børne- og Ungdomsforvaltningen
Læs Borgerrådgiverens rapport

2015

Fortrolighed ved borgermøder i Jobcenter København, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Læs Borgerrådgiverens rapport

Forældreindflydelse i daginstitution, inspektion af Børnehuset Nansensgade, Børne- og Ungdomsforvaltningen
Læs Borgerrådgiverens rapport

Handicaptilgængelighed ved folketingsvalget 18. juni 2015, Kultur- og Fritidsforvaltningen
Læs Borgerrådgiverens rapport

2014

Inspektion af Krisecentret Gravergården, Socialforvaltningen
Læs den endelige rapport

Inspektion af Borgerservicecenter Bispebjerg, Kultur- og Fritidsforvaltningen
Læs den endelige rapport

Inspektion af Kollegiet Gl. Køge Landevej, Socialforvaltningen
Læs den endelige rapport

2013

Inspektion af Sankt Johannes Gårdens Integrerede Børne- og Ungeinstitution, Børne- og Ungdomsforvaltningen
Læs den endelige rapport

Inspektion af Plejecentret Aftensol, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Læs den endelige rapport

2012

Inspektion af Kirsebærhavens Plejehjem, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Læs den endelige rapport

Inspektion af bostedet Møllehuset, Socialforvaltningen
Læs den endelige rapport

Inspektion af demenscentret Aalholmhjemmet, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Læs den endelige rapport

Inspektion af Rådgivningscenter København, Socialforvaltningen
Læs den endelige rapport

Inspektion af handicaptilgængelighed ved offentlige kommunale toiletter, Teknik- og Miljøforvaltningen
Læs den endelige rapport

Inspektion af Borgerservicecenter Indre By, modtagelsen, Økonomiforvaltningen
Læs den endelige rapport

2011

Uvarslet inspektion af toiletforhold på tre folkeskoler, Børne- og Ungdomsforvaltningen
Læs den endelige rapport

Inspektion af daginstitution for børn, Villa Valby, Børne- og Ungdomsforvaltningen
Læs den endelige rapport

Inspektion vedr. beboeres køb af ydelser, administration og håndteringen beboermidler mv. på tre bosteder: Bostedet Radisevej 6-8, Center for Autisme og Specialpædagogik 2 (CAS 2) og Bo og Naboskab Sydlolland, Socialforvaltningen
Læs den endelige rapport

Inspektion af Wibrandtsvej Børne- og Familieinstitution, Socialforvaltningen
Læs den endelige rapport

Inspektion af handicaptilgængelighed i Handicapcenter København, Socialforvaltningen
Læs den endelige rapport

Inspektion af handicaptilgængelighed i Østerbrohuset,  Kultur- og Fritidsforvaltningen
Læs den endelige rapport

2010

Inspektion af Bostedet Persillevej 2A (tidligere Tokanten) den 4. februar 2010, Socialforvaltningen
Læs den endelige rapport

Inspektion af handicaptilgængelighed i Grøndals Centret, Kultur- og Fritidsforvaltningen
Læs den endelige rapport

Inspektion af Rymarksvænge Ungdomspension, Socialforvaltningen
Læs den endelige rapport, læs det afsluttende brev

2009

Inspektion af Omsorgscentret Hjortespring, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Afsluttet. Læs den endelige rapport

Inspektion af handicaptilgængelighed i Vesterbro Svømmehal, Kultur- og Fritidsforvaltningen
Afsluttet. Læs den endelige rapport. Læs opfølgningsrapporten

Inspektion af Pensionatet Mette Marie, Socialforvaltningen
Afsluttet. Læs den endelige rapport

Inspektion af Huset William, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Afsluttet. Læs den endelige rapport

Inspektion af Bispebjerghjemmet, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Afsluttet. Læs den endelige rapport. Læs det afsluttende brev

Inspektion af Solgavehjemmet, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Afsluttet. Læs den endelige rapport

Inspektion af Sidelinien, Socialforvaltningen
Afsluttet. Læs den endelige rapport

2008

Uvarslet inspektion af Bostedet Jens Warmingsvej, Socialforvaltningen
Afsluttet. Læs den endelige rapport 

Uvarslet inspektion af Bostedet Nordlys, Socialforvaltningen
Afsluttet. Læs den endelige rapport

Uvarslet inspektion af Lynghuset, Socialforvaltningen
Afsluttet. Læs den endelige rapport

Uvarslet inspektion af Bo- og Dagtilbuddet Musvågevej, Socialforvaltningen
Afsluttet. Læs den endelige rapport

Uvarslet inspektion af Sam-bo, Socialforvaltningen
Afsluttet. Læs den endelige rapport

Uvarslet inspektion af Bostedet Stubmøllevej, Socialforvaltningen
Afsluttet. Læs den endelige rapport

Inspektion af handicaptilgængelighed i Vanløse Kulturhus og Bibliotek, Kultur- og Fritidsforvaltningen
Læs den endelige rapport. Læs opfølgningsrapport I. Læs opfølgningsrapport II

Inspektion af Plejehjemmet Skjulhøjgård, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Afsluttet. Læs den endelige rapport

Inspektion af Plejecentret Hørgården, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Afsluttet. Læs den endelige rapport. Læs opfølgningsrapporten

Inspektion af Sct. Annæ Hjem, Socialforvaltningen
Afsluttet. Læs den endelige rapport

Inspektion af Kildevæld Sogns Plejehjem, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Afsluttet. Læs den endelige rapport

Inspektion af Håndværkerforeningens Plejehjem, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Afsluttet. Læs den endelige rapport

Inspektion af Dagmargårdens Plejehjem, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Afsluttet. Læs den endelige rapport

2007

Inspektion af handicaptilgængelighed ved Jobcenter København, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Afsluttet. Læs den endelige rapport. Læs opfølgningsrapporten

Inspektion af Plejecentret Kærbo den 16. april 2007, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Afsluttet. Læs den endelige rapport

Sikring af fortrolighed og diskretion ved personlige møder den 4. oktober 2007, Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Afsluttet. Læs den endelige rapport

Inspektion af Demenscentret Pilehuset den 13. juni 2007, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Afsluttet. Læs den endelige rapport

Inspektion af Bomi-parken den 7. juni 2007, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Afsluttet. Læs den endelige rapport

Inspektion af Verahus den 4. september 2007, Socialforvaltningen
Afsluttet. Læs den endelige rapport. Læs opfølgningsrapporten

Inspektion af Plejecentret Solterrasserne den 25. september 2007, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Afsluttet. Læs den endelige rapport. Læs opfølgningsrapporten

Inspektion af Plejecentret Plejebo den 19. september 2007, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Afsluttet. Læs den endelige rapport

Inspektion af Plejehjemmet Nybodergården den 29. november 2007, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Afsluttet. Læs den endelige rapport

Inspektion af Bostedet Tokanten den 6. december 2007, Socialforvaltningen
Først afviklet den 4. februar 2010 på grund af Folketingets Ombudsmands undersøgelse