Medarbejdere

Attraktive arbejdspladser

Københavns Kommune skal være en attraktiv arbejdsplads, som både kan tiltrække og fastholde kompetente og engagerede medarbejdere.

Adgang til elektronisk kommunikation

I Københavns Kommune skal medarbejderne have adgang til information og dialog - uanset om der er tale om medarbejdere med fast it-arbejdsplads eller medarbejdere, der primært udfører deres opgaver ude hos borgerne, på gaden eller i en kommunal institution.

Det skal være muligt for Københavns Kommune at nå ud til medarbejderne med elektronisk information og dialog, og der skal være elektronisk adgang til sagsstøttesystemer, der hvor arbejdet udføres.

Digtale kompetencer skal løftes

Medarbejdere og ledere skal have bedre kompetencer i forhold til anvendelse af it-systemer i den daglige opgaveløsning, forståelse for digitaliserede processer samt øget bevidsthed om datakvalitet og -sikkerhed. Lederne skal øge deres kompetencer til at løfte de særlige opgaver og udfordringer digitalisering af opgaver og effektivisering af processer skaber.

Københavns Kommunes IT-vision

Københavns Kommune anvender it sådan, at borgere, virksomheder, brugere, offentlige myndigheder, andre interessenter og medarbejdere oplever en åben, effektiv og digitaliseret kommune, der leverer service af høj kvalitet.

Københavns Kommune skal være blandt de bedste i Danmark til at tilbyde digitale løsninger baseret på en digitaliseret og effektiv forvaltning.

It-strategiens indsatsområder opdeles i 5 perspektiver:

  • Borgere, virksomheder og brugere
  • Kommunes opgaver - og måden at løse dem på
  • Medarbejdere
  • Styring af it-udviklingen
  • Drift og udvikling af it-platformen


Med denne it-strategi har Københavns Kommune fokus på det helhedsorienterede syn på it-udviklingen.

Styring af it-udviklingen

Effektive fælles beslutninger på it-området

Der skal udarbejdes og implementeres en styringsmodel, som sikrer effektive fælles beslutninger på it-området. En styringsmodel skal fungere i praksis og i harmoni med Københavns Kommunes styreform.

Modenhed i forhold til projekter og digitalisering

Evnen til at gennemføre projekter skal vurderes og forbedres. Københavns Kommune skal have en fælles, besluttet og implementeret model for, hvordan vi arbejder med digitalisering, hvordan vi styrer (eller koordinerer) vores projektportefølje, og hvordan vi leder projekter. Vi skal udvikle og anvende fælles værktøjer og finde metoder til at dele erfaringer.

Udvikle principper for den fælles it-platform

Der skal etableres og vedligeholdes en strategi, et sæt af principper og en model for den grundlæggende organisering af kommunens it-systemer. Herunder principper for systemernes indbyrdes sammenhæng, en fælles begrebsramme og organisering af den enkelte it-løsning således, at den kan indgå i et funktionelt samspil med den overordnede it-arkitektur.

Kommunens opgaver - og måder at løse dem på

Styringsinformation og dokumentation af kvalitet

Københavns Kommune vil dokumentere kvaliteten af de ydelser og services, der leveres. Hele processen skal digitaliseres: Fra indsamling af oplysninger til de aggregerede informationer anvendes som styringsredskab af ledere og politikere eller afleveres til andre myndigheder.

Effektivisering og standardisering af processer

Københavns Kommune skal udvikle fælles it-løsninger, planlægge sammenhængende processer og sikre samlet effektvisering af de opgaver, der løses på tværs af eller parallelt i forvaltningerne. Vi vælger fælles it-løsninger, hvor det giver øget værdi i form af bedre kvalitet i ydelsen eller større effektivitet.

Samarbejdet med eksterne parter

Københavns Kommune vil genbruge gode løsninger andre har erfaringer med, dele ud af egne erfaringer og indgå i relevante samarbejdsfora.

Vi vil indgå i fællesskaber omkring indkøb, udvikling og påvirkning af den kommunalt rettede del af it-branchen ved at stille krav om fleksible, standardiserede, serviceorienterede og åbne løsninger.

Drift og udvikling af it-platformen

Vi skal sikre, at Københavns Kommunes it-løsninger er baseret på en grundlæggende sund infrastruktur og drift. Vi skal gennem sourcing, standardisering og konsolidering sikre effektivitet og en konkurrencedygtig pris. Vi skal samtidig levere en optimal understøttelse af forvaltningernes behov i form at en helheds- og målgruppeorienteret rådgivning, service og support til alle led af organisationen.