Invitation til partnerskaber med fokus på ressourceudnyttelse af bioaffald fra husholdninger

Offentliggjort:
21.11.2017, Kl
Frist:
31.01.2018, Kl
På denne side finder du information om muligheder for partnerskabsaftale vedrørende ressourceudnyttelse fra bioaffald fra husholdninger

Kort beskrivelse

Københavns Kommune har et mål om at genanvende 45 % af husholdningsaffaldet i 2018. Herunder har kommunen et mål om at genanvende bioaffald fra husholdninger. Produktion og anvendelse af biogas fra bioaffald indgår i kommunens Klimaplan 2050 og det er derfor givet at nye muligheder for bedre udnyttelse af ressourcer i bioaffald skal kunne spille sammen med den dagsorden.

Indsamling af bioaffald fra alle husholdninger startede i efteråret 2017. Affaldet forbehandles, hvor urenheder og poser sorteres fra. Pulpen køres derefter til bioforgasning på et biogasanlæg.

Hvad er Københavns Kommune interesseret i?

• At etablere partnerskaber for at optimere og udvikle nye måder at genanvende ressourcerne i bioaffald 
• At genanvende og udnytte det frasorterede affald fra forbehandlingen, som i dag sendes til forbrænding. Fraktionen indeholder bioposer, metal og fibre som f.eks. større stykker af seje skræller og typer af madaffald, som ikke kan pulpes.

Hvad kan kommunen tilbyde i et partnerskab?

• Mulighed for test af behandling med bioaffald indsamlet i København
• Støtte og indgåelse i projektansøgninger
• Bistå med viden om indsamling og behandling af husholdningsaffald
• Afhængig af løsningens størrelse og omfang, stilles finansiering til rådighed til test og demonstrationsforsøg.

Interesseret?

Har din virksomhed/organisation en god idé til et samarbejde indenfor ressourceudnyttelse af bioaffald fra husholdninger, så kontakt projektmedarbejder Line Brogaard, Teknik- og Miljøforvaltningen, gb7z@tmf.kk.dk.

Frist for aflevering

Forslag skal være modtaget inden den 31. januar 2018.

Beskriv den grundlæggende idé og hvordan I ser hhv. jeres egen og Københavns Kommunes rolle i partnerskabet. 

Københavns Kommune forbeholder sig retten til at vælge de mest nyskabende forslag, der bedst bidrager til at opfylde kommunens mål.

Forslag vurderes løbende. Vi forventer at påbegynde 1-3 partnerskaber i løbet af foråret 2018.

Der indgås skriftlige partnerskabsaftaler mellem Københavns Kommune og de enkelte partnere. Det er vigtigt, at virksomheden/organisationen er indstillet på at bidrage med egne timer og/eller andre ressourcer. 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.