Invitation til markedsdialog om reparation og vedligehold driftsmaterieller

Offentliggjort:
21.09.2017
Frist:
31.12.2017, Kl. 00.00
Udbud af 6 delaftaler om reparation og vedligehold af Teknik- og Miljøforvaltningens driftsmaterieller

I løbet af efteråret 2017 forventer Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, at udbyde en række delkontrakter om reparation og vedligehold af Teknik- og Miljøforvaltningens driftsmaterieller i henhold til udbudslovens §§ 56-57 (Lov nr. 1564 af 15. december 2015).

Det er forventningen, at udbuddet vil bestå af 6 delkontrakter, der hver især vil omfatte én materielgruppe. Foreløbigt forventer Teknik og Miljøforvaltningen, at opdelingen af materielgrupper vil være som følger:

-          Vintermateriel

-          Asfaltmateriel

-          Feje- og sugemateriel

-          Grønt materiel

-          Entreprenørmateriel

-          Lift og trucks

For at forberede udbuddet, så der opnås den bedst mulige kvalitet, inviterer Teknik- og Miljøforvaltningen til markedsdialog for at drage nytte af interesserede virksomheders viden. Udbudsmaterialet, der ligger i udkastform og således ikke skal betragtes som endeligt, offentliggørelse samtidig med nærværende invitation. Det er målet med offentliggørelsen, at interesserede virksomheder forud for dialogmødet læser udbudsmaterialet, således at der ligeledes kan indgås i en dialog herom.

Sådan foregår det

Markedsdialogen gennemføres i form af et møde den 5. oktober 2017 fra kl. 12:30-15:00 hos Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Njalsgade 13, 2300 København S, mødelokale Kongens Nytorv.

 

Hvordan deltager du?

Ved interesse i at deltage på markedsdialogmødet bedes du seneste den 2. oktober 2017, kl. 15.00, sende en e-mail til advokat Rikke Munk Rye Andersen, rra@horten.dk. Du bedes oplyse om hvem fra din virksomhed, der deltager. Der kan deltage op til 3 personer pr. virksomhed til markedsdialogmødet.

Eventuelle spørgsmål forud for mødet kan sendes til samme e-mailadresse forud for mødet.

De overordnede konklusioner fra markedsdialogen bliver umiddelbart efter markedsdialogmødets afholdelse tilgængelige på Københavns Kommune hjemmeside. Deltagerne på markedsdialogmødet vil ligeledes blive adviseret via e-mail.

Bemærk! Markedsdialogen blev afholdt torsdag den 5. oktober 2017. Referatet af dialogmødet er tilgængelig i nedenstående dokumentoversigt.

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.