Invitation til deltagelse i partnerskaber med fokus på smarte og automatiserede sorteringsløsninger til husholdningsaffald

Offentliggjort:
21.08.2017, Kl
Frist:
01.08.2018, Kl
På denne side finder du information om partnerskabsaftale vedrørende smarte og automatiserede sorteringsløsninger til husholdningsaffald

Københavns Kommune har et mål om at genanvende 45 % af husholdningsaffaldet i 2018. Herunder har kommunen et mål om at fjerne plasten fra det forbrændingsegnede affald for i stedet at genanvende det.

Vi er opmærksomme på, at der er et udviklings- og optimeringspotentiale for affaldssortering forbundet med brug af smarte teknologier. Vi er derfor interesserede i at etablere partnerskaber med virksomheder, universiteter og organisationer for at optimere og udvikle smarte sorteringsløsninger, der f.eks. gør brug af nedenstående:

Machine learning, robotteknologi eller sensorteknologi (f.eks. til indsamling, sortering, logistik)
Databaseret feedback til borgerne og adfærdsdesign (fx app-integration, ICT, Big Data mv)

Københavns Kommune kan f.eks. tilbyde at stille vores testanlæg til sortering af plastaffald til rådighed for afprøvning og udvikling af nyt udstyr. Derudover kan vi stille udvalgte byrum til rådighed for test og udviklingsaktiviteter (”living labs”), støtte op om eller indgå i projektansøgninger, eller bistå med viden om indsamling og genanvendelse af husholdningsaffald.

Interesseret?

Har din virksomhed/organisation en god idé til et samarbejde indenfor ovenstående temaer, så kontakt projektleder Jonas Mortensen, Teknik- og Miljøforvaltningen, gc0i@tmf.kk.dk.

Beskriv den grundlæggende idé og hvordan I ser hhv. jeres egen og Københavns Kommunes rolle i partnerskabet. Forslag skal være modtaget inden den 31. januar 2018.

Københavns Kommune forbeholder sig retten til at vælge de mest nyskabende forslag, der bedst bidrager til at opfylde kommunens mål. Forslag vurderes løbende. Vi forventer at starte 2-3 partnerskaber i løbet af efteråret 2017 og foråret 2018.

Der indgås skriftlige partnerskabsaftaler mellem Københavns Kommune og de enkelte partnere. Det er vigtigt, at virksomhederne er indstillede på at bidrage med egne timer eller andre ressourcer. 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.