C40 - Grøn vækst netværk

København og C40

C40 – Cities Climate Leadership Group er et stærkt internationalt netværk af byer fra hele verden. C40 startede op som et netværk for megabyer, der ville fokusere på reduktionen af C02 udslip og sikre byer mod klimaforandringer. I dag består C40 af 83 byer og er konstant voksende. København er med som ”Innovationsby”, som er en betegnelse gældende for byer, der ikke er megabyer men er førende og innovative på den grønne dagsorden. Der er 22 innovationsbyer i C40.

I foråret 2014 blev Overborgmester Frank Jensen valgt ind i C40’s styregruppe til at repræsentere de 22 innovationsbyer. Udover Frank Jensen er der 11 andre borgmester i styregruppen, der arbejder på at fremme den grønne omstilling i verden med afsæt i deres respektive regioner.

Du kan læse mere om C40, organisationens set-up, medlemmer og samarbejdspartnere her. 

København som grøn hovedstad for grøn vækst

København som grøn hovedstad for grøn vækst

København har en ambition om at være hovedstad for den grønne vækst, en unik by der på den ene side arbejder målrettet for at skabe højere livskvalitet for borgerne og på den anden side sikre en bæredygtig økonomisk vækst. Et centralt led i denne indsats er Københavns Kommunes rolle i C40’s Grøn Vækst netværk. C40 Grøn Vækst Netværket mødtes første gang i København 8-9. oktober 2012 parallelt med Global Green Growth Forum (3GF).  Efterfølgende har København afholdt workshoppen hvert år, senest i oktober 2015.

For mere information:

Jeppe Søndergaard Pedersen, AC Fuldmægtig

FG2P@okf.kk.dk

Eurocities

Eurocities er et europæisk bynetværk der repræsenterer mere end 120 millioner indbyggere i 140 byer. Efter 2 år som formand, overleverede Frank Jensen i oktober 2012 formandskabet for Eurocities videre til Warszawa’s borgmester Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Eurocities beskæftiger sig med mange forskellige emner indenfor økonomisk udvikling, offentlige services, klimaforandringer, energi og miljø, mobilitet, arbejde, uddannelse, kultur og IT. Eurocities tematiske forummer, arbejdsgrupper og events giver muligheder for at dele viden og erfaringer, og skabe innovative byløsninger.

København har med formandskabet manifesteret sin position, som en af Europas mest innovative og attraktive byer når det kommer til smarte og grønne byløsninger. København vil fortsat sidde i Eurocities bestyrelse, og fortsætte det gode samarbejde byerne imellem.

Læs mere om Eurocites her

Beijing samarbejde

København Kommune indgik i Juni 2012 en samarbejdsaftale med Beijing. Samarbejdet handler især om at afsætte bæredygtige løsninger indenfor vand, varme, energi og byggeri til et voksende kinesisk marked. Alene i 2011 investerede den kinesiske stat 143 mia. kr. i energibesparelse og miljø, og Kina tegner sig for halvdelen af verdens byggeri.

Beijings viceborgmester, Chen Gang, besøgte i september København og underskrev sammen med Overborgmester Frank Jensen en konkret samarbejdsaftale om bæredygtig byudvikling. Med samarbejdsaftalen igangsætter Beijing og København et samarbejde om bæredygtige løsninger, der involverer både danske og kinesiske virksomheder i udviklingen af de to byer. Personlige kontakter og politisk samarbejde er vigtigt for at skabe åbninger til det kinesiske marked, der tegner sig for ca. halvdelen af verdens byggeri.

København arbejder fremadrettet med at styrke samarbejdet og udformning af flere konkrete samarbejdsaftaler.

For mere information

Frej Witt Skovhus, Head of Section

cx1n@okf.kk.dk