C40 - Grøn vækst netværk

København og C40

C40 – Cities Climate Leadership Group er et stærkt internationalt netværk af byer fra hele verden. C40 startede op som et netværk for megabyer, der ville fokusere på reduktionen af C02 udslip og sikre byer mod klimaforandringer. I dag består C40 af 83 byer og er konstant voksende. København er med som ”Innovationsby”, som er en betegnelse gældende for byer, der ikke er megabyer men er førende og innovative på den grønne dagsorden. Der er 22 innovationsbyer i C40.

I foråret 2014 blev Overborgmester Frank Jensen valgt ind i C40’s styregruppe til at repræsentere de 22 innovationsbyer. Udover Frank Jensen er der 11 andre borgmester i styregruppen, der arbejder på at fremme den grønne omstilling i verden med afsæt i deres respektive regioner.

Du kan læse mere om C40, organisationens set-up, medlemmer og samarbejdspartnere her. 

København som grøn hovedstad for grøn vækst

København som grøn hovedstad for grøn vækst

København har en ambition om at være hovedstad for den grønne vækst, en unik by der på den ene side arbejder målrettet for at skabe højere livskvalitet for borgerne og på den anden side sikre en bæredygtig økonomisk vækst. Et centralt led i denne indsats er Københavns Kommunes rolle i C40’s Grøn Vækst netværk. C40 Grøn Vækst Netværket mødtes første gang i København 8-9. oktober 2012 parallelt med Global Green Growth Forum (3GF).  Efterfølgende har København afholdt workshoppen hvert år, senest i oktober 2015.

For mere information:

Ida Bigum Nielsen, Specialkonsulent

EL3A@kk.dk

Eurocities

Eurocities er et europæisk bynetværk der repræsenterer mere end 120 millioner indbyggere i 140 byer. Efter 2 år som formand, overleverede Frank Jensen i oktober 2012 formandskabet for Eurocities videre til Warszawa’s borgmester Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Eurocities beskæftiger sig med mange forskellige emner indenfor økonomisk udvikling, offentlige services, klimaforandringer, energi og miljø, mobilitet, arbejde, uddannelse, kultur og IT. Eurocities tematiske forummer, arbejdsgrupper og events giver muligheder for at dele viden og erfaringer, og skabe innovative byløsninger.

København har med formandskabet manifesteret sin position, som en af Europas mest innovative og attraktive byer når det kommer til smarte og grønne byløsninger. København vil fortsat sidde i Eurocities bestyrelse, og fortsætte det gode samarbejde byerne imellem.

Læs mere om Eurocites her

Beijing samarbejde

København Kommune indgik i Juni 2012 en samarbejdsaftale med Beijing. Samarbejdet handler især om at afsætte bæredygtige løsninger indenfor vand, varme, energi og byggeri til et voksende kinesisk marked. Alene i 2011 investerede den kinesiske stat 143 mia. kr. i energibesparelse og miljø, og Kina tegner sig for halvdelen af verdens byggeri.

Beijings viceborgmester, Chen Gang, besøgte i september København og underskrev sammen med Overborgmester Frank Jensen en konkret samarbejdsaftale om bæredygtig byudvikling. Med samarbejdsaftalen igangsætter Beijing og København et samarbejde om bæredygtige løsninger, der involverer både danske og kinesiske virksomheder i udviklingen af de to byer. Personlige kontakter og politisk samarbejde er vigtigt for at skabe åbninger til det kinesiske marked, der tegner sig for ca. halvdelen af verdens byggeri.

København arbejder fremadrettet med at styrke samarbejdet og udformning af flere konkrete samarbejdsaftaler.

For mere information

Frej Witt Skovhus, Head of Section

cx1n@okf.kk.dk

FN's verdensmål

København byder FN’s verdensmål velkommen

Den 25. september 2015 vedtog FN’s 193 medlemslande den nye 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling. Som del heraf vedtog FN 17 mål – og hele 169 delmål – som handler om at løse mange af klodens største problemer inden 2030. Målene har bl.a. fokus på at få udryddet ekstrem fattigdom og sult på globalt plan, om mindre ulighed og om at stoppe klimaforandringerne. De 17 verdensmål er ligestillede og indbyrdes afhængige. FN’s verdensmål kendes også som Sustainable Development Goals forkortet: SDG.

Københavns Kommunes handlingsplan for FN’s verdensmål (SDG) indeholder en kortlægning af byens nuværende bidrag til realiseringen af FN’s verdensmål, såvel som en plan for kommunens strategiske forankring af verdensmålene i kommunens
fremadrettede arbejde. Udviklingen af handlingsplaner på byniveau er frivilligt, men essentielt, hvis FN’s 2030 dagsorden skal realiseres. Det er første gang, at ikke-statslige aktører som byer, regioner, institutioner og virksomheder, opfordres til at gå forrest i den bæredygtige omstilling. I den forbindelse kan de 17 verdensmål og de 169 delmål tilpasses en lokal sammenhæng. Handlingsplanen er et bidrag til den globale samtale om operationaliseringen af SDG’erne i byers arbejde med social, økonomisk
og miljømæssig bæredygtighed, såvel som det første spadestik i byens langsigtede arbejde med målene.

Københavns Kommune byder FN’s verdensmål velkommen og ser frem til at bidrage til deres realisering, lokalt i København såvel som globalt!

Målene skal bruges i København

Regeringen vedtog i marts 2017 en national handlingsplan for verdensmålene, hvori den påpeger vigtigheden af koblingen af nationale politikker til den internationale udviklingsdagsorden samt at Danmarks styrkepositioner skal fremhæves og skabe værdi i verden. Københavns Kommune ønsker at gå skridtet videre ved at anvende verdensmålene som
anledning til at løfte og formidle eksisterende, såvel som nye bæredygtighedsindsater og gøre byen endnu bedre. Arbejdet med målene kan hjælpe os med at identificere, hvor kommunen kan sætte yderligere ind. Dette arbejde skal ske i dialog med
borgere, virksomheder og civilsamfundsorganisationer.

Københavns Kommune bidrager allerede meget til at gøre byen og omverdenen bæredygtig. Der er sat ambitiøse mål i relation til alle 17 SDG. Og vi er godt i gang med eksekveringen. Klimaplanens mål om et C02 neutralt København i 2025, og målet om, at 95 % af de unge får en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse, er bare to eksempler. Internationale undersøgelser som fx Sustainable Solutions Network’s ”SDG Index Report” peger da også på, at Danmark er et af de lande, der har de bedste forudsætninger for at bidrage til realiseringen af verdensmålene inden 2030.

København hjælper med at realisere målene hjemme, igennem store dele af byens politiske og forvaltningsmæssige arbejde, såvel som i udlandet gennem bysamarbejder, såsom C40 og Eurocities, der fokuserer på, hvordan verdens storbyer kan blive mere bæredygtige, hvor København kan udbrede københavnske løsninger til byer verden over. Københavns Kommune arbejder ikke blot for at være en af de mest bæredygtige byer i verden, København skal også være en af de byer, som påvirker verdens bæredygtighed mest.

 

Se Københavns Kommunes handlingsplan for FN's verdensmål herunder. 

 

For mere information

Amalie Østergaard, Fuldmægtig 

JP2W@kk.dk