Intelligente trafikløsninger (ITS)

Offentliggjort:
26.01.2015, Kl
Frist:
13.03.2015, Kl
På denne side finder du information om begrænset udbud vedrørende indkøb af intelligente trafikløsninger til København.

Du finder udbudsbekendtgørelsen samt bilag vedhæftet på denne side.

Spørgsmål om udbuddet

Alle henvendelser om spørgsmål til prækvalifikationsmaterialet mv. skal rettes skriftligt til:

Nynne Holmegaard Hansen
 E-mail: ax2c@tmf.kk.dk

Spørgsmål og svar vil blive besvaret og offentliggjort på denne side sammen med rettelsesblade om eventuelle ændringer i prækvalifikationsmaterialet.

Ansøgningsfrist

Ansøgning skal være Teknik- og Miljøforvaltningen i hænde senest:

Fredag den 13.03.2015 kl. 12:00.

English

You will find the contract notice and appendices on this page.

Questions

All enquiries before any application related to this contract notice is submitted shall be addressed in writing to:

Nynne Holmegaard Hansen
 E-mail: ax2c@tmf.kk.dk

Any subsequent additional information, including answers to the questions and changes in the material, will be available (in Danish) on this page.

Time limit

Requests to participate must be received at the latest:

Friday 13.03.2015 at 12:00.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.