Center for Børn og Unges Sundhed

Centret tilbyder samtaler og hjælp til børn, unge og deres familier, som ønsker en sundere livsstil og en bedre trivsel.

Læs mere på centerforbornogungessundhed.kk.dk

Center for Diabetes

Vejledning, træning og undervisning til borgere med type 2-diabetes.

Læs mere på diabetes.kk.dk

Center for Kræft og Sundhed København

Tilbud til alle personer, som er berørte af kræft. Det gælder både kræftpatienter, pårørende og efterladte.

Læs mere på kraeftcenter-kbh.dk

Hjerneskade- og Rehabiliteringscentret

Rehabiliteringsforløb efter sygdom, fx blodprop i hjernen eller en hjerneblødning, eller ulykke.

Læs mere på hjerneskadeogrehabilitering.kk.dk

Hjælpemiddelcentret

Leverer hjælpemidler og boligindretning til københavnerne og rådgiver om hjælpemidler og boligindretning.

Læs mere på www.hjaelpemiddelcentret.kk.dk

Københavns Kommunes hjemmepleje

Tilbud til borgere over 65 år, der har brug for hjælp og støtte til at klare opgaver i hverdagen.

Læs mere på kk.dk/hjemmeplejen

Læs mere på kk.dk/sygepleje

Madservice a la Carte

Københavns Madservice er Københavns Kommunes udbyder af mad til ældre hjemmeboende borgere.

Læs mere på madservice.kk.dk

Plejecentre

Københavns Kommune har 40 plejecentre til ældre, der har et omfattende behov for hjælp eller af anden årsag har brug for tryghed og pleje.

Læs mere på boligertilaeldre.kk.dk

Rehabiliteringscentre

Københavns Kommune kan tilbyde dig midlertidigt døgnophold på et rehabiliteringscenter, hvis du i en kortere periode har brug for ekstra pleje, træning og behandling.

Læs mere under Midlertidige døgnophold

Sundhedshuse

Sundhedshusene tilbyder blandt andet genoptræningsforløb, håndtering af kronisk sygdom (KOL og hjerte-kar-sygdom), rygestopkurser og en række andre sundhedstilbud. 

Læs mere på sundhed.kk.dk

Uddannelse og arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø København

Rådgiver alle arbejdsplader i kommunen om arbejdsmiljøspørgsmål.

Læs mere på amk.kk.dk

Grunduddannelse København

Københavns Kommunes er ansættelsesmyndighed og ansætter alle elever på erhvervsuddannelserne i Københavns Kommune.

Læs mere på grunduddannelse.kk.dk

 

Voksentandplejen

Tilbyder tandpleje til pensionister, der ikke selv kan komme til tandlægen, og til udviklingshæmmede borgere eller borgere med psykiske lidelser.

Læs mere på voksentandplejen.kk.dk