Der er mulighed for at være med i en fælles nøgleordning, så skraldemændene kun behøver at bruge én nøgle, når de skal hente affald i København. Der er forskellige valgmuligheder for typer af låse.  

Læs mere om typer af låse, hvordan de fungerer, og hvordan man kommer med i ordningen. Nøgleordning for afhentning af affald i aflåste gårde (pdf).

Smid ikke ting ud, som andre kan bruge!

Et byttehjørne er et sted, hvor beboerne i en ejendom kan aflevere og hente brugbare ting, der ellers ville blive smidt ud. Det betyder, at flere ting genbruges og dermed får en længere levetid - til glæde for miljøet og pengepungen. Byttehjørnet kan være alt fra nogle få hylder eller et helt rum, hvor beboere kan aflevere brugte ting og kvit og frit hente ting fra.

Vær med til at forebygge affald ved at forlænge levetiden for de ting, du anskaffer dig - det gavner både miljøet og pengepungen!

Hvad kan byttes

Kun fantasien sætter grænser. Det er oplagt at bytte køkkengrej, elektronik, tøj, småting/pynteting, brugsting, barnevogne og klapvogne, møbler, lamper, bøger, CD'er, plader, blade, bøger, legetøj m.m. - alt hvad der er brugbart og som andre kan få glæde af. 

Hold orden – så fungerer byttehjørnet bedst
Det er en god idé, at der er en eller flere, der har ansvaret for at holde orden i byttehjørnet og sørger for, at byttehjørnet er pænt og ryddeligt og at tingene ikke ”gror fast”. 

Placering

Byttehjørnet bør placeres et sted, hvor beboerne naturligt kommer forbi. Fx i/ved storskraldsrummet, ved affaldsbeholdere eller i nærheden af vaskerummet. Husk, at placeringen ikke må være til gene for skraldemænd eller andre. Sørg også for tydelig skiltning, så tingene i Byttehjørnet ikke bliver forvekslet med affald. 

Opslagstavle

Som supplement til byttehjørnet kan I etablere en opslagstavle - evt. en elektronisk udgave – hvor I kan bytte større ting som fx sofaer og skabe. Det sparer plads, når tingene ikke rent fysisk skal forbi Byttehjørnet.

Hjælp til etablering

Byttehjørnet er et sted, som boligforeninger selv skal starte op, men Københavns Kommune hjælper gerne med vejledning, plakater, skilte og gode råd. Læs også folderen "Skal din gård have et byttehjørne" og bestil dem evt. hos os til uddeling.

Ønsker I fælleskompostering i jeres boligforening eller gårdlaug, kan det sagtens lade sig gøre. I vores folder "Fælleskompostering for etageejendomme", kan I finde svar på de hyppigst stillede spørgsmål. Inden I går i gang med kompostering skal I være opmærksomme på at:  

Der må ikke komme madaffald, der indeholder animalske produkter i kompostbeholderen, og anlægget eller beholderen skal være sikret mod rotter.

Anlægget eller beholderen skal placeres i det fri mindst 5 meter fra vinduer til beboelsesrum.

Komposteringen skal foregå på foreningens eller laugets grund og komposten også skal bruges samme sted.

Hvis I vil sælge eller give komposten til andre, skal I udtage prøver af komposten. Prøverne skal analyseres på et akkrediteret laboratorium. Analyseresultaterne skal godkendes af  Københavns Kommune, inden komposten må sælges eller gives videre. I kan læse mere om prøvetagning i Slambekendtgørelsens kap. 3 (åbner i nyt vindue).

Anmeld komposteringen inden I begynder

I  skal anmelde komposteringen til os på mail  senest 14 dage inden I begynder at kompostere. I bedes sende anmeldelsen til miljoe@tmf.kk.dk.

Oplysningerne vi har brug for fra jer er:

  • Navn og kontaktoplysninger på den ansvarshavende grundejer, samt den person, der er ansvarlig for den daglige drift.
  • Beholdertype og -antal
  • Hvad skal komposteres
  • Navn, adresse og underskrift for samtlige grundejere, der er med i ordningen.

Læs mere om fælleskompostering i etageejendomme og rækkehuse med fælles opsamlingsplads.(pdf)

Gør det lettere for beboerne at sortere affaldet

Du har mulighed for at udfylde og udskrive jeres egen affaldsguide, som er tilpasset forholdene i jeres gård. Når du laver jeres egen guide, har du mulighed for at fortælle, hvor beholderne står og skrive kontaktoplysninger til viceværten mv.

Lav en affaldsguide til jeres gård 

Her kan du bestille selvklæbende skilte til at sætte op på skralderum eller ved beholdere.

Bestil skilte (Det er en varebestilling. Rekvisition er ikke nødvendig bare fortsæt derfra)

Du må ikke sætte skilte på beholderne, da de skal kunne vaskes og bruges til forskellige typer affald.

Print selv

Du kan også selv udskrive skiltene både på dansk og engelsk i A4 eller A3. 

Affaldsskilte på dansk i A4 (pdf)

Afffaldsskilte på engelsk i A4 (pdf)

Affaldsskilte på dansk i A3(pdf)

Affaldsskilte på engelsk i A3 (pdf)