Innovation

Attention Design Aps

Attention Design Aps skaber innovation for andre og er eksperter i at co-create innovation. Tværfagligt hold af sociologer, designere og ingeniører, der tager et produkt fra ide til virkelighed. Deres proces er defineret ved at gennemgå fire faser - 4 D’er:

  1. Discover
  2. Design
  3. Detailing
  4. Deliver.

Et eksempel er samarbejdet med Techturup Architects, hvor de har udviklet og produceret den nye selvlysende redningshavnestige, som testes i København. Virksomheden udmærker sig ved at tænke innovation som samskabelse mellem fagligheder og virksomheder. Flad hierarkisk struktur, som kendetegner den københavnske innovative virksomhed.

Dinero

Dinero leverer et online regnskabsredskab til mindre iværksættervirksomheder, der gør opstart af virksomhed mere smidig. Virksomheden er stiftet af iværksættere, der selv ved, hvad det vil sige at være en start-up virksomhed, og hvad der kræves ift. skatteregler, fakturering og momsafregning. På få år har virksomheden etableret sig som et af Danmarks bedste regnskabsprogrammer. Deres produkt har gjort det enkelt for iværksættere at lave fakturaer og holde styr på deres økonomi. 

Regnkabsprogrammets styrke ligger bl.a. i at det kan tilgås fra flere online enheder fx også smartphones via deres app. De udvikler løbende deres app, således at forskellige lønprogrammer og meget andet kan integreres og sammenkøres i Dinero. Virksomheden gør det nemmere at være iværksætter og bidrager derigennem til flere start-ups og dermed vækst i København.

Infuser Aps

Infuser Aps vandt Københavns Kommunes Erhvervspris 2016 i kategorien Innovation. Virksomheden er nomineret igen i år, fordi de som noget helt særligt er gode til at spotte et behov i markedet og løser det på en innovativ måde. Denne gang er de indstillet med løsningen STERISAFE, der er en løsning til at desinficere rum og bygninger.

Hvert år rammes omkring 100.000 danskere af en hospitalsinfektion eller 8-10 % af alle indlagte. Af disse dør ca. 3000. På europæisk plan rammes over 4 millioner patienter, med 37.000 dødsfald til følge, af infektioner pådraget i hospitalsmiljøet. Hospitalsinfektioner koster hvert år sundhedssystemet ufattelige summer.

I Europa alene beløber de direkte omkostninger som følge af hospitalsinfektioner sig til over 50 milliarder kr. og hertil ekstra dage i hospitalsindlæggelser hvert år, svarende til en omkostningsbyrde på mere end kr. 150 milliarder. Virksomheden benytter sig kontinuerligt af Public-Private-Partnerships som er givtigt ift. at tiltrække både talent og finansiering til udvikling af virksomheden og produkter. De tiltrækker talenter fra Københavns vidensinstitutioner, så som KU, Professionshøjskolen Metropol og DTU til gavn for undervisningsmiljøet, erhvervslivet, kunder i ind- og udland. Virksomheden får støtte fra Markedsmodningsfonden.

TwentyThree Aps

TwentyThree Aps er en global udfordrer på det internationale online markedsføringstjenestemarked, som er i rivende udvikling og vækst. Virksomheden lancerede i 2016 en innovativ og banebrydende it-platform, der som det første produkt i verden gør det muligt for virksomheder at håndtere video på alle digitale kanaler såsom Facebook, Youtube og Twitter, såvel som på egne websites.

Virksomheden har en solid kundeportefølje bl.a. Carlsberg, ISS, Audi, Spotify, Jyske Bank og SimCorp. Høj vækst og internationalt potentiale. Virksomheden har 3 Børsen gazelle-priser bag sig. Meget mangfoldig og arbejder med at få flere kvinder ind i tech-branchen. De har selv over 35 % kvinder ansat og tilbyder 3 måneders virksomhedsbetalt barsel. Desuden er Co-Founder og CEO, Thomas Madsen-Mygdal, også medstifter af iværksætterbrancheforeningen, Copenhagen for the Win (#CPHFTW), som for nyligt i samarbejde med den Danske IT-branche, har udarbejdet en digital vækstplan, der skal skaffe mere talent og flere arbejdspladser til Danmark.