Innovation: INFUSER

INFUSER er en Cleantech-virksomhed med speciale i luftrensningsteknologi og dekontaminerings-teknologi. De bidrager både til en attraktiv by, et bedre miljø og har ansat langtidsledige i løntilskud som har ledt til fastansættelse. 

INFUSER er en vækst- iværksættervirksomhed, der har formået at tiltrække internationale investeringer (+71 mio.), arbejder med innovative produkter og har etableret samarbejde på tværs af fagfelter. Produktet i sig selv er inden for miljøområdet og består af to helt nye produktprogrammer inden for dekontaminering og forureningsbekæmpelse. Virksomheden har formået at omsætte grundforskning til arbejdspladser og skatteindtægter i København, hvilket beviser at grundforskning godt kan omsættes til en god forretning. Der forventes således en omsætning på 50 mio. kr. i 2016. Samlet omsætning 2014-2015 var på 15. mio. kr.

Virksomheden vil i år åbne centeret, Infuser Cleanlabs, under Københavns Universitet, som vil være et af verdens mest avancerede udviklingslaboratorier indenfor luftkvalitet. 

Opfinderen bag – atmosfærekemikeren Matthew Johnson - fik Københavns Universitets Innovationspris i 2014.

Innovation: Siteimprove A/S

Siteimprove er en virksomhed, som har vist, at en god forretningsidé kan udvikle sig til over 330 medarbejdere på verdensplan, hvoraf de ca. 100 er på hovedkontoret i København. De fortæller selv, at hver gang de opretter en arbejdsplads i udlandet, tilføjer de to i København.

Siteimprove arbejder blandt andet med større digital tilgængelighed – såkaldt digital inklusion – og forsøger med deres accessibility-værktøj, at klæde deres kunder på, så de kan optimere deres hjemmeside og gøre deres sider mere inkluderende. Virksomheden tilbyder en række løsninger, som alle har stor brugervenlighed til fælles, og som de har videreudviklet og finpudset de sidste ti år. Websteder med ringe tilgængelighed påvirker og ekskluderer dele af befolkningen, hvilket virksomhedens produkter er med til at begrænse og på den vis skabe mere inkluderende webindhold.

Deres forpligtelse over for FN’s Global Compact CSR-program vægter også højt i bedømmelsen. Her skal særligt nævnes deres samarbejde med Dansk Blindesamfund og deres interne arbejde med trivsel for deres medarbejdere. Virksomheden har oplevet en Vækst på 16 % fra 2013-2014, hvor omsætningen er steget væsentligt og i 2015 kom en ny investor med ombord, der betyder, at virksomheden kan værdisættes til 1,5 milliarder kr. Desuden har de et stærkt CSR-fokus (FN Global Compact) og betragter sig selv om en mangfoldig arbejdsplads.

Innovation: Zenz

Zenz er en grøn frisør med 44 ansatte i 2015, der de sidste 5 år har udviklet sig til en global koncern med eksport af det samlede Zenz-koncept til lande som Australien, Norge, Island, Færørene og Spanien. Zenz er blandt de førende inden for ’Grøn frisør’. Et koncept, der er udviklet sammen med Københavns Kommune i 2005, som handler om bæredygtighed for hele frisørbranchen. Gennem Zenz Academy understøtter de uddannelse af frisører fra det meste af verden i Grøn-frisørkonceptet.

Frisørkæden har også udviklet deres egen produktserie af personlige plejeprodukter, som lever op til det nordiske svanemærke. Det har bl.a. betydet, at Zenz har øget deres eksport til udlandet ganske betragteligt.

Nye saloner etableres som partnervirksomheder, hvor salonernes bestyrer er medejer og partner, hvilket er unik for frisørbranchen – også i international forstand. De modtog i 2015 prisen som årets frisør af den danske skønhedsbranche for deres fokus på at skabe grønne bæredygtige saloner, egen komplet produktserie og partner og franchise dreven konceptbutikker.

 

Innovation: TagTomat

TagTomat er en virksomhed med fokus på udvikling og etablering af byhaver og sociale fællesskaber - herunder byhaver i Kongens Have, fortovshaver med brug af regnvand og planter til at skabe grønne vækstmiljøer i byens rum. De har desuden praktikanter som gartnerelever, landskabsarkitekter og bygningskonstruktører samt løbende virksomhedspraktikanter.

TagTomat har udviklet en helt særlig forretningsmodel, der har vist sig bæredygtig og skaber grobund for innovative løsninger på miljøområdet. Flere produkter er således baseret på affald fra fødevareindustrien, som forfines og kombineres med nye vandingsløsninger og simple klimatilpasningsprodukter. Der er også fra udlandet vist interesse for deres kompetencer og den ”nordiske tilgang” til frivilligt arbejde kombineret med skabelsen af grønne arbejdspladser.

Samarbejdet med socioøkonomiske virksomheder har vist sig at skabe en win-win situation - blandt andet i forbindelse med konceptet for grøn beskæftigelse sammen med Kirkens Korshærs Herberg i Hillerødgade, til brug for grønne nyttejobs for herbergets beboere og brugere.

Deres innovative projekter bidrager i særlig grad positivt til byen og er med til at skabe fællesskaber på tværs af kulturelle forskelle.

De har desuden vist, at man godt kan leve af gode idéer uden at bruge patenter og lukkede vidensmiljøer, da de konstant arbejder med åbne standarder og videndeling via blogindlæg.