Initiativrig akademisk medarbejder til sekretariatet i Center for Beskæftigelse, Sprog og Integration

Vil du understøtte centerchefen og ledelsen af et stort beskæftigelsescenter i Københavns Kommune er en stilling som stabsmedarbejder på Center for Beskæftigelse, Sprog og Integration (CBSI) måske noget for dig.  Du vil skulle bidrage til opfølgningen på centrets produktion, resultater og effekter og formidlingen af disse.

Som akademisk medarbejder i staben vil du indgå i et team, hvor vi sammen løser en lang række opgaver i forhold til styringen og driften af centret. Kan du tillige behandle data, tænke helhedsorienteret, arbejde effektivt og selvstændigt, samt udarbejde veldisponerede og velformulerede oplæg hører vi gerne fra dig.

Centret beskæftiger ca. 200 medarbejdere og er en del af Beskæftigelses- og Integra¬tions-forvaltningen (BIF) i Københavns Kommune. Centret har til opgave at sikre, at flest muligt arbejdsmarkedsparate borgere bliver i stand til at forsørge sig selv enten gennem job eller uddannelse. CBSI har endvidere en særlig opgave i BIF, idet CBSI’s sprogcenter tilbyder danskuddannelse til kursister som er ydelsesmodtagere, ligesom CBSI rummer indsatsen omkring Integrationsborgere og nyankomne flygtninge.

BIF er en værdi- og resultatorienteret organisation. Vores arbejde bæres af værdierne om, at vi gør det muligt, vi gør det sammen, og vi gør det ordentligt. Vi formulerer klare mål for vores indsatser på beskæftigelses- og inklusionsområdet, og vi følger op på målene i en åben og konstruktiv dialog som sikrer læring og udvikling.

Arbejdsopgaver
Arbejdsopgaverne som stabsmedarbejder, med reference til afdelingschefen i Sekretariatet, skal understøtte centerets drift og er følgende:

 • Fortsat opbygning af de interne opfølgnings- og styringsmetoder i relation til centrets produktion, resultater og effekter inden for beskæftigelsesområdet
 • Dataudtræk, samt analyse og rapportering via excel m.m.
 • Opfølgning på og kommunikation vedr. afdelingernes aktiviteter, resultater og effekter samt centrets resultatkontrakt
 • Dialog med centerledelse og samarbejdspartnere i forvaltningen om resultater og effekter.

Endvidere fælles for stabsteamets medarbejdere:

 • Understøtte centerledelsen i de daglige opgaver
 • Udarbejde oplæg og notater til ledelsen og CenterMED
 • Intern kommunikation, herunder være lokal redaktør for centrets intranet
 • Beskrive, opdatere og være tovholder på administrative arbejdsgange og opgaver
 • Koordinere og være tovholder på særlige tiltag på tværs af centret.

Vi forventer, at du

 • Har en lang videregående, økonomisk eller samfundsfaglig uddannelse
 • Har erfaring med ledelsesbetjening og udarbejdelse af strategiske oplæg fra en politisk styret organisation
 • Er en god formidler – både i skrift og tale
 • Er systematisk, kvalitetsbevidst og helhedsorienteret
 • Har stærke samarbejdskompetencer og kan samarbejde og kommunikere på alle niveauer i organisationen
 • Har et betydeligt personligt drive, er udviklingsorienteret, målrettet og ambitiøs på din organisations vegne.

Vi tilbyder dig

 • En spændende stilling med et bredt ansvarsområde og udviklende opgaver i en stor organisation med dygtige og engagerede ledere og medarbejdere
 • Muligheden for at bidrage til at videreudvikle CBSI som organisation med fokus på effekt, kvalitet og resultater, samt et godt arbejdsmiljø
 • Et udfordrende job med en stor kontaktflade – både i og udenfor centret.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår vil være i henhold til AC overenskomsten på det kommunale område. Herudover kan der forhandles tillæg i forhold til kvalifikationer efter aftale om ny løn.

Yderligere oplysninger
Ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 25, forventet ansættelse pr. 1. august 2017.

Forvaltningen har ca. 1.700 medarbejdere fordelt på en centralforvaltning og otte decentrale, udførende enheder: fire jobcentre (jobservice), tre beskæf¬ti¬gel¬ses¬centre (aktive tilbud) og et ydelsesservicecenter.

Du kan læse mere om Københavns Kommune og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen på www.kk.dk.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingschef for Sekretariatet Janne Schirmer på 2492 8635.

Søg stillingen via nedenstående link senest tirsdag den 13. juni 2017.

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.