Se lokalplanforslag i høring og indsend høringssvar

Alle lokalplanforslag er i offentlig høring i minimum 8 uger.

Høringen giver dig mulighed for at påvirke en lokalplan inden den bliver endeligt godkendt.

Selve høringen foregår i Københavns Kommunes høringsportal Bliv Hørt, hvor du kan se alle lokalplanforslag der er i høring lige nu.

I høringsportalen kan du også se arkivet over afsluttede høringer tilbage til 2009. 

Se liste over vedtagne lokalplaner

Alle lokalplaner i København kan findes i PlansystemDK:

Efter den særlige københavnske byggelov, der gjaldt fra 1939 til 1977, blev der desuden lavet 6 reguleringsplaner. Reguleringsplanerne har samme gyldighed som lokalplaner. Her kan du finde de 6 reguleringsplaner.

Lokalplannyheder

lokalplannyhedssiden kan du finde nyheder om kommende lokalplaner, offentliggørelse af lokalplanforslag i høring og annoncering af endeligt vedtagne lokalplaner.

Sådan påvirker du en lokalplan

Borgere og myndigheder skal altid høres, når der er en lokalplan på vej. Du har flere muligheder for at give din mening til kende, når Københavns Kommune udarbejder en lokalplan.

Lokaludvalg

Lokaludvalgene får tilsendt materiale, når et lokalplanforslag er på vej i deres bydel. På den måde er de tidligt med i processen, og kan komme med forslag og kommentarer. Du kan henvende dig til dit lokaludvalg, hvis du vil have indflydelse på kommende lokalplaner i din bydel.

Her kan du læse mere om lokaludvalgene i København 

Offentlig høring

Et lokalplanforslag er i offentlig høring i otte uger. Forslaget bliver offentliggjort på Københavns Kommunes høringsportal. Her kan du se alt relevant materiale, og du kan indsende et høringssvar, hvis du har kommentarer til planforslaget.

Når høringen er afsluttet, samles alle høringssvar for at se om der er opbakning til lokalplanen, eller om noget skal ændres. Center for Byplanlægning laver et notat om henvendelserne og eventuelle ændringer, som sendes ud til alle, der har indsendt høringssvar. Det offentliggøres også som bilag til Borgerrepræsentationens og udvalgenes mødemateriale.

Borgermøde

I løbet af høringsperioden bliver der tit holdt et borgermøde. Dato og sted for borgermødet bliver offentliggjort samtidig med lokalplanforslaget i Københavns Kommunes høringsportal.

Til borgermødet vil byplanlæggere og arkitekter fortælle mere om projektet. Her har du chancen for at blande dig i debatten og stille direkte spørgsmål eller komme med forslag til ændringer.

Klagemulighed

Du kan klage til Planklagenævnet, hvis du ikke er tilfreds med den måde en lokalplan er vedtaget på, eller hvis du mener, at lokalplanen ikke er i overensstemmelse med planloven.

På siden Det kan du klage over - under punktet lokalplaner - finder du klagevejledningen.

Hvis du har spørgsmål til lokalplanen, afgørelsen eller er i tvivl om du kan klage, er du velkommen til at kontakte Center for Byplanlægning.

Lokalplaner trin for trin

Når vi laver en lokalplan i Københavns Kommune går den igennem 4 faser: Afklaring, startredegørelse, lokalplanforslag og færdig lokalplan.

Her kan du læse mere om lokalplaner trin for trin