Hvornår kan Festivalpuljen søges?

Kultur- og Fritidsudvalget behandler ansøgninger til Festivalpuljen 2 gange om året.

Festivalpuljens ansøgningsfrist er 1. april og 1. oktober.

Festivalpuljen behandler kun ansøgninger om støtte til events - og festivaler, der finder sted i det efterfølgende år. Ansøgninger til 2018 blev uddelt i 2017.

Hvem kan søge Festivalpuljen?

Alle kan som udgangspunkt søge Festivalpuljen. 

  • Som hovedregel kan ansøgninger om tilskud på over 100.000 kr. tages i betragtning til Festivalpuljen.  
  • Ansøgninger om tilskud på under 100.000 kr. henvises normalt til Københavns udvalg for MusikScenekunst og Billedkunst.

Kultur- og Fritidsudvalget, som behandler ansøgninger til Festivalpuljen, har tidligere bevilget tilskud til kulturinstitutioner, koncertsteder, store og små, nye og tilbagevendende festivaler og events, internationale idrætsbegivenheder samt til et væld af kulturaktiviteter og -projekter i hele byen. Her kan du se referatet fra sidste uddeling af Festivalpuljen, hvis du vil vide, hvem der senest har modtaget støtte.

Hvordan ansøger man Festivalpuljen?

Det findes ikke noget ansøgningsskema til Festivalpuljen, du skal derfor selv udforme din ansøgning.

Her finder du en tjekliste, så du er sikker på at få alle relevante informationer med.

VIGTIGT!  Husk at ansøgningen og vedlagte bilag skal sendes i en samlet PDF.

I ansøgninger lægger Kultur- og Fritidsudvalget vægt på (i ikke prioriteret rækkefølge):

  • Kvalitet og originalitet – indholdsmæssigt og udtryksmæssigt.
  • Relevans for København, byens borgere og besøgende – at indhold, form og formidling afspejler byens profil og særkende.
  • Dokumentation for forpligtende samarbejde med andre aktører/institutioner, gerne i form af konsortier eller samproduktion, med henblik på at styrke begivenhedernes profil, og udnytte de kunstneriske og økonomiske ressourcer bedst muligt. Samarbejdspartnere og beskrivelse af typer af samarbejder skal fremgå af ansøgningen.
  • Eksperimenterende indhold, form eller formidling
  • Udviklingsfokus. Tilbagevendende festivaler og events skal dokumentere evne og vilje til udvikling og fornyelse.
  • Aktivering. Store internationale kultur- og idrætsevents skal inddrage foreningslivet i planlægning og afvikling af events og sideevents.
  • Mangfoldighed i bred forstand i forhold til at tiltrække, engagere og aktivere forskellige og nye målgrupper.
  • Tidsmæssig og geografisk spredning af events og festivaler over hele kalenderåret og hele byen, herunder fokus på nye byrum samt bydele under udvikling eller bydele, hvor kulturbegivenheder kan løfte øvrige politiske dagsordener i forhold til eksempelvis børn og unge eller international branding af København. 

Send ansøgningen til én af kontaktpersonerne nedenfor. Brug funktionen "Skriv besked".