Nødvendig dokumentation

Her kan du se, kravene til dokumentation, når du eller din virksomhed enten søger om alkoholbevilling for første gang eller skal forny alkoholbevillingen.

Enkeltmandsvirksomhed og interessentselskab (I/S)

Når du skal forny alkoholbevilling:

 • Seneste årsopgørelse fra SKAT + fra ægtefælle, hvis særeje
 • Dokumentation for lån
 • Seneste årsregnskab for virksomheden inklusiv oplysning om omsætning
 • Hvis ansøger er under 25 år: Uddannelsesbevis. 

Hvis du søger om alkoholbevilling for første gang:

 • Seneste årsopgørelse fra SKAT + fra ægtefælle, hvis særeje
 • Dokumentation for lån
 • Lejekontrakt/købekontrakt/forpagtningskontrakt
 • Hvis ansøger er under 25 år: Uddannelsesbevis. 

Selskab (aps, A/S mv.), fond eller forening

Når du skal forny alkoholbevilling:

 • Seneste årsregnskab for virksomheden inklusiv oplysning om omsætning
 • Hvis ansøger er under 25 år: Uddannelsesbevis. 

Hvis du søger om alkoholbevilling for første gang:

 • Lejekontrakt/købekontrakt/forpagtningskontrakt
 • Selskabets vedtægter, evt. med et link til § 16 i restaurationsloven
 • Dokumentation for lån
 • Hvis ansøger er under 25 år: Uddannelsesbevis. 

Godkendelse af bestyrer

Hvis søger om bestyrergodkendelse første gang:

 • Ansættelseskontrakt
 • ​Hvis ansøger er under 25 år: Uddannelsesbevis. 

Bemærk: Søger du om at forny godkendelsen, kan du godt søge om en ny bestyrer. Bestyreren skal også vedlægge ansættelseskontrakt.

 

 

Få hjælp til at udfylde ansøgning

Får du brug for hjælp til at udfylde din ansøgning, kan du kontakte Københavns Erhvervshus