Book et kapel

Søndre Kapel på Bispebjerg Kirkegård

Her kan du som bedemand reservere tid til en højtidelighed i Bispebjerg Søndre Kapel, Sundby Kapel eller Vestre Kirkegård Nordre Kapel, store sal. 

Gå til bookingsystemet.

En forudsætning er, at du er oprettet som bruger hos Københavns Kirkegårde. Brugernavn og adgangskode kan oprettes ved henvendelse til Bispebjerg ekspeditionskontor på telefon 33 66 91 00.

Læs vejledningen til bookingsystemet her.

Kapel- og bestillingssedler: begravelse, bisættelse, urnenedsættelse

Kapelseddel

Du kan her udskrive en kapelseddel. Du skal udfylde den med oplysninger om afdøde og sætte den på kisten, inden du afleverer kisten i kapel eller krematorium.

Kapelseddel (pdf).

Bestillingssedler

Du kan her online udfylde og evt. indsende blanketter til bestilling af begravelse, bisættelse og urnenedsættelse på Københavns kirkegårde. Bestillingssedlerne er forbeholdt de bedemænd, der har en aftale med os. Private, der selv ordner en begravelse, bisættelse eller urnenedsættelse, må meget gerne ringe til kirkegårdskontoret.

Inden du udfylder blanketterne

Inden du udfylder blanketterne skal du være opmærksom på, at dag og tid for afholdelse af begravelse, bisættelse og urnenedsættelse forudgående skal være aftalt med Københavns Kirkegårde på telefon 33 66 91 00.

Du kan selv bestemme, om du vil indsende den udfyldte bestillingsseddel digitalt, eller om du vil printe den og sende den til Københavns Kirkegårde, Frederiksborgvej 125, 2400 København NV. Hvis du vil indsende bestillingssedlen digitalt, skal du bruge NemID.

Tidsfrister

Bestillingssedlen skal være Københavns Kirkegårde i hænde senest to hverdage før den ønskede dag. Dog skal bestillinger til begravelser lørdage skal være os i hænde senest om onsdagen, og bestillinger til begravelser mandage skal være os i hænde senest om torsdagen.

Hvis du hellere vil printe en tom bestillingsseddel og udfylde den i hånden, skal du vælge linket (som pdf).

Bestil en begravelse (online bestilling) / (som pdf)

Bestil en bisættelse (online bestilling) / (som pdf)

Bestil en urnenedsættelse (online bestilling) / (som pdf)

Hvis du har problemer med blanketterne

Har du problemer med at få vist en blanket, logge ind eller underskrive digitalt, så læs vores Hjælp til fejlsøgning - det plejer at kunne løse problemet.

Erklæringer og Overdragelse af gravstedsretten

Erklæringer

Du kan her online udfylde og indsende en erklæring til brug for nedsættelse i et kiste- eller urnefællesgravsted på en af Københavns kirkegårde. På erklæringen er angivet de vilkår, som er gældende for gravstedsarealet og eventuelt monument. Vilkårene er også angivet i det gravstedsbrev, som gravstedsejeren vil modtage efter begravelsen eller urnenedsættelsen. Vær opmærksom på at tage eller udskrive en kopi af erklæringen til brug ved køb af monument hos en stenhugger.

Du kan selv bestemme, om du vil indsende den udfyldte erklæring digitalt, eller om du vil printe den og sende den til Københavns Kirkegårde, Frederiksborgvej 125, 2400 København NV. Hvis du vil indsende erklæringen digitalt, skal du bruge NemID.

Hvis du hellere vil printe en tom erklæring og udfylde den i hånden, skal du vælge linket (som pdf) i stedet.

Kistefællesgravsted med sten (online erklæring) / (som pdf)

Kistefællesgravsted uden sten (online erklæring)(som pdf)

Gravsted i fælles græsareal for børn (online erklæring) / (som pdf)

Urnefællesgravsted med sten (online erklæring) / (som pdf)

Urnefællesgravsted uden sten (online erklæring) / (som pdf)

I forbindelse med nedsættelser i eksisterende gravsted udfyldes denne erklæring:

Gravstedsejers tilladelse til, at der kan foretages nedsættelse i eksisterende gravsted / (som pdf)

Overdragelse af gravstedsretten

Du skal vælge en af de nedenstående blanketter, alt efter om gravstedet skal overdrages fra én eller flere ejere:

1. Overdragelse af gravstedsretten fra én ejer
Når én person, der er noteret som eneindehaver af brugsretten, eller som repræsentant for samtlige brugsberettigede til et gravsted, skal overdrage denne brugsret til en anden, skal du udfylde denne blanket / (som pdf)

2. Overdragelse af gravstedsretten fra flere ejere
Når flere (samtlige) indehavere af gravstedsretten skal overdrage denne brugsret til én person alene, er det denne blanket, du skal udfylde / (som pdf)

Hvis du vælger at printe pdf'en i stedet for at udfylde blanketten digitalt, skal du indsende den udfyldte blanket til Københavns Kirkegårde, Frederiksborgvej 125, 2400 København NV. Efter påtegning vil et nyt gravstedsbrev blive udstedt.

Hvis du har problemer med blanketterne

Har du problemer med at få vist en blanket, logge ind eller underskrive digitalt, så læs vores Hjælp til fejlsøgning - det plejer at kunne løse problemet.

Priser, tider, kistemodtagelse - og betalingsbetingelser

Priser

Her finder du 2018-priser på ydelser i forbindelse med begravelser og bisættelser i Københavns Kommune (pdf).

Find 2018-priser for erhvervelse af gravsteder her (pdf).

Se her, hvad det koster at forny et gravsted i 2018 (pdf).

For 2018-priser på gravstedsydelser, se her (pdf).

Tider

Begravelser, bisættelser og urnenedsættelser skal foregå på bestemte tidspunkter og skal bestilles i forvejen - se tiderne her (pdf).

Se hvornår vi kan modtage kister i Københavns Kommunes krematorier og kapeller her (pdf).

Se også tidsregulativ for Københavns Kommunes kirkegårde (pdf).

Betalingsbetingelser

1. august 2013 trådte der nogle nye betalingsbetingelser for Københavns Kirkegårde vedrørende kirkegårdsydelser i kraft.

Med de nye betingelser kan den, der bestiller kirkegårdsydelser, undgå at blive anset for Københavns Kirkegårde aftalepart (og altså som den, der får tilsendt fakturaen og som hæfter for betalingen) ved at forevise fuldmagt. Fuldmagtsgiveren vil da blive betragtet som Københavns Kirkegårde aftalepart, med mindre særlige grunde taler for at afvise fuldmagtsgiveren som debitor. Fuldmagtsgiveren skal være opmærksom på, at debitorer bosat i udlandet ikke kan indgå kreditaftaler med Københavns Kommune.

Se betalingsbetingelserne her (pdf).

For at behandle en bestilling med fuldmagt, skal Københavns Kirkegårde bruge de oplysninger, der fremgår af vores standardfuldmagt.

Hent Københavns Kirkegårdes standardfuldmagt her (pdf).

Der er ingen ændringer i betalingsfristen, den vil stadig være løbende måned + 30 dage. Muligheden for betaling af faktura enkeltvis eller ved modtagelse af kontoudtog er også uforandret.

Præsentationer: Gravstedstyper og brochuren "Dødsfald - hvad du skal vide"

Gravstedstyper på Københavns Kirkegårde

Du kan nu hente Københavns Kirkegårdes gravstedsoversigt med beskrivelser og billeder af de mest udbredte gravstedstyper på vores fem kirkegårde som pdf-filer, sådan så du som bedemand altid kan have mappen ved hånden. Download filerne og gem dem på din bærbare pc eller din tablet, så du altid kan vise dine kunder de muligheder, der findes på Københavns Kirkegårde.

Gravsteder på Assistens Kirkegård (pdf)

Gravsteder på Bispebjerg Kirkegård (pdf)

Gravsteder på Brønshøj Kirkegård (pdf)

Gravsteder på Sundby Kirkegård (pdf)

Gravsteder på Vestre Kirkegård (pdf)

Prisliste 2018 (pdf)

Dødsfald - hvad du skal vide

Du er også meget velkommen til at bruge Københavns Kommunes brochure "Dødsfald - hvad du skal vide". Vi sender den gerne til jer, så I kan have den liggende fremme i jeres forretning. Bestil brochuren her.

Kort over kirkegårdene - med blomsterpladser

Kirkegårdsnyt

Læs det aktuelle nummer af Kirkegårdsnyt her med information fra Københavns Kirkegårde til bedemænd.

Kirkegårdsnyt nr. 280 (udsendt 20. december 2017) (pdf)

- om nye takster, nyt kirkegårdssystem og om den digitale dødsanmeldelse.