Hvilken skole er jeres distriktsskole?

Københavns kommune er opdelt i skoledistrikter, hvor hvert distrikt har en skole. Distriktsskolen er den skole, dit barn hører til på baggrund af bopælsadressen. Dit barn har krav på at få plads på distriktsskolen. Hvis du ønsker andre skoler i København end distriktsskolen, som ikke har plads til dit barn, vil I altid få barnet optaget på distriktsskolen.

Hvornår kan mit barn starte i skole?

Undervisningspligten indtræder den 1. august i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år, men dit barn kan starte tidligere eller senere.

Tidligere start i skole

Et barn kan få lov til at begynde i 0. klasse allerede i det år, det fylder 5 år, hvis det er født før 1. oktober, og hvis skolens leder vurderer, at barnet vil være i stand til at følge undervisningen i 1. klasse året efter. Hvis du ønsker at dit barn skal begynde tidligere i skole, kontakt da distriktsskolen for at få dem til at vurdere dit barns muligheder for at starte tidligere i skole. 

Senere start i skole

For nogle børn kan det være en god idé, at barnet venter et år med at komme i skole. Hvis du ønsker at udsætte dit barns skolestart, skal du udfylde et ansøgningsskema og sende det til distriktsskolen.

Du kan finde vejledning og ansøgningsskema her.

Hvilken skole?

Børn i den undervisningspligtige alder, som har bopæl i Københavns Kommune, har krav på optagelse på barnets distriktsskole. Der er også frit skolevalg, hvilket betyder, at du kan ansøge om at få barnet indskrevet på en hvilken som helst anden skole end distriktsskolen. Vær dog opmærksom på, at barnet kun bliver optaget her, hvis der er plads på den ønskede skole. 

Indskrivningen foregår altid her på vores hjemmeside eller på distriktsskolen, som kan hjælpe med at indskrive dit barn digitalt, så husk NemID - uanset hvilken københavnsk folkeskole, du ønsker at få dit barn optaget på. 

Indskriver du dit barn på distriktsskolen, er barnet optaget med det samme. Søger du barnet optaget på en anden skole, vil du modtage besked fra denne skole, om der er plads eller ikke. Du kan forvente at få denne besked i februar måned i din digitale postkasse. 

Hvem kan indskrive?

Den/de forældre, der har forældremyndigheden og har samme bopælsadresse som barnet, har ret til at indskrive barnet til skole. Forældre med fælles forældremyndighed skal være enige om skolevalget inden skoleindskrivningen. Hvis der opstår en tvist mellem forældrene om skolevalg, vil barnet automatisk blive flyttet til distriktsskolen.

Klage over optag

Hvis den ønskede folkeskole ikke optager jeres barn med andre begrundelser end, at der ikke er plads, har I ret til at klage. I skal tage kontakt til den skole, der har afvist at optage jeres barn. Skolen vil oplyse navn og adresse på den områdechef i kommunen, som klagen skal sendes til.