Borgerinvolvering

Hotspot Indre Nørrebro afholdte i 2013 i samarbejde med kunstner Kenneth A. Balfelt en række borgermøder i Folkets Hus med borgere fra lokalområdet. Borgerne på Indre Nørrebro opfordredes til at tage afstand fra kriminaliteten, og deres inddragelse er således medvirkende til at gøre bydelen mere tryg. Borgerne skal opleve et fælles ejerskab til Folkets Park og en et øget kendskab til hinanden ved at de involveres, bl.a. i udformningen af parken. Således skal Folkets Park fremover tiltrække en bredere brugerskare, fx børnefamilier, unge og ældre.
Teknik- og Miljøforvaltningen vil stå for styringen og gennemførelsen af det fysiske anlægs etablering og den efterfølgende drift.