Indsamling af dagrenovation med mobilsug

Offentliggjort:
10.02.2017, Kl
Frist:
24.04.2017, Kl
På denne side finder du information om udbud vedr. indsamling af dagrenovation med mobilsug i Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune.

Udbudsmaterialet

Du finder udbudsmaterialet med udbudsbetingelserne, kravene til ydelsen og Teknik- og Miljøforvaltningens krav til kontraktvilkår samt yderligere bilag på denne side.

Ordregiver gør opmærksom på, at kontraktstart udsættes til 1. november 2018.

Spørgsmål om udbuddet

Alle henvendelser om spørgsmål til udbudsmaterialet mv. skal rettes skriftligt til:

Mette Norengaard
E-mail: meno@cowi.dk

Spørgsmål og svar vil blive besvaret og offentliggjort på denne side. Rettelsesblade om eventuelle ændringer i udbudsmaterialet vil også blive offentliggjort på denne side.

Informations- og spørgemøde (NYT)

Der vil blive afholdt et nyt informations- og spørgemøde onsdag den 22. marts 2017 kl.13.00-15.00 hos Københavns Kommune, Affald og Genbrug, Islands Brygge 37, 2300 København S, hvor Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune vil orientere nærmere om udbudsforretningen.

Interesserede, som ønsker at deltage i informations- og spørgemødet, kan forhåndstilmelde sig til Cathrine Schultz-Quist på mail Cathrine.Schultz-Quist@tmf.kk.dk senest tirsdag den 21. marts 2017 kl. 12.00.

Besigtigelse af tømmeforhold (NYT)

Der vil være adgang til endnu en besigtigelse af udvalgte tømmeforhold i Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune. Der gennemføres en besigtigelse torsdag den 23. marts 2017 i tidsrummet fra kl. 9.00 - ca. 15.00. Besigtigelsen starter på Frederiksberg og fortsætter i Københavns Kommune.

Deltagelse kræver forhåndstilmelding til Cathrine Schultz-Quist på mail Cathrine.Schultz-Quist@tmf.kk.dk. Tilmelding skal ske senest onsdag, den 22. marts kl. 12.00.

Tilbudsfrist 

Fristen for afgivelse af tilbud er:

Mandag den 24.04.2017 kl. 12:00.

Tilbud skal fremsendes eller afleveres til Ordregivers rådgiver på følgende adresse:

COWI A/S
Att.: Mette Norengaard
Parallelvej 2
2800 Kongens Lyngby