Indsamling af bioaffald fra etageboliger mv. på Nørrebro og Østerbro

Offentliggjort:
13.12.2017
Frist:
22.01.2018, Kl. 00.00
På denne side finder du information om udbud af indsamling af bioaffald fra etageboliger mv. på Nørrebro og Østerbro

Udbudsmaterialet

Du finder udbudsmaterialet med udbudsbetingelserne, kravene til ydelsen og Teknik- og Miljøforvaltningens krav til kontraktvilkår samt yderligere bilag på denne side.

Der vil blive afholdt et informations- og spørgemøde torsdag den 21. december 2017 kl.13.00-15.00. Tilmelding til mødet kan ske på mail BD68@tmf.kk.dk senest onsdag den 20. december 2017 kl. 12.00. Mødet vil blive aflyst, hvis Københavns Kommune ikke har modtaget tilmeldinger inden tilmeldingsfristens udløb.

Spørgsmål om udbuddet

Spørgsmål og svar vil blive besvaret og offentliggjort på denne side. Rettelsesblade om eventuelle ændringer i udbudsmaterialet vil også blive offentliggjort på denne side.

Spørgsmål modtaget senest den 8. januar 2018 kan påregnes besvaret senest den 16. januar. Spørgsmål modtaget efter den 8. januar 2018 vil blive besvaret i det omfang, dette kan lade sig gøre senest 6 dage før tilbudsfristen.

Spørgsmål og svar i anonymiseret udgave, såvel som eventuelle ændringer eller tilføjelser til Udbudsmaterialet, vil blive offentliggjort på denne side. Det påhviler tilbudsgiverne selv med regelmæssige mellemrum at kontrollere, om der er kommet supplerende oplysninger eller materiale. Københavns Kommune forbeholder sig ret til eventuelt at forlænge tilbudsfristen i overensstemmelse med Udbudslovens § 93, stk. 4, nr. 1.

Alle henvendelser om spørgsmål til udbudsmaterialet mv. skal rettes skriftligt til:

COWI A/S

Att.: Mette Norengaard

E-mail: meno@cowi.dk

Tilbudsfrist

Tilbud skal skal senest mandag den 22. januar 2018 kl. 12.00 være Teknik- og Miljøforvaltningen i hænde på følgende adresse:

COWI A/S
Parallelvej 2
2800 Kgs. Lyngby
Att.: Mette Norengaard