1. Godkendelse af dagsordenen (2017-0216016)

Indre By Lokaludvalg skal godkende dagsordenen for det aktuelle lokaludvalgsmøde.


Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Indre By Lokaludvalg godkender dagsordenen for det aktuelle møde.

Problemstilling

Lokaludvalget skal godkende dagsordenen for det aktuelle møde.

Løsning

Dagsordenen godkendes, og inhabilitet i sagerne på dagsordenen bliver afklaret.

Økonomi

Intet.

Videre proces

Intet.

 

Beslutning

Godkendt.