Indkøb af konsulentydelser til ITS Verdenskongressen 2018

Offentliggjort:
08.03.2016, Kl
Frist:
01.04.2016, Kl
Indkøb af konsulentydelser vedr. planlægning, koordinering og gennemførelse af de lokale værtsforpligtigelser til ITS Verdenskongressen 2018

Kort beskrivelse

Da Københavns Kommune ved Teknik- og Miljøforvaltningen har fået værtsforpligtelserne ved ITS World Congress 2018, der skal arrangeres i samarbejde med den europæiske organisation for ITS (intelligent trafikstyring) ERTICO, er der opstået et behov for at indkøbe konsulentydelser i forbindelse med afholdelsen af kongressen.

Teknik- og Miljøforvaltningen ønsker derfor at invitere interesserede i at byde på opgaven, der er nærmere beskrevet i kontraktudkastet.

Krav til bydende

For at kunne løfte opgaven, skal konsulenten have:
•    Erfaring med at planlægge kongresser og events med stor vægt på deltagernes udbytte – både det faglige udbytte og mulighederne for at dyrke netværk
•    Erfaring med at udvikle og vedligeholde netværk med offentlige og private aktører
•    erfaringer med organisatoriske processer ved kongresser og events, herunder budget og regnskab
•    kendskab og interesse for København Kommunes visioner om en by med liv, kant og ansvar, samt fokusområder, som fx visionerne for mobilitet, fremkommelighed, miljø, trafiksikkerhed og bæredygtige løsninger

Konsulenten skal i øvrigt have erfaring med:
•    Planlægning, koordination og gennemførelse af store internationale kongresser og events
•    Udvikling og vedligehold af netværk med offentlige og private aktører, herunder at indgå formelle aftaler om partnerskaber og sponsorater
•    Promotion og markedsføring af kongresser og events
•    Administrative processer – herunder planlægning af arbejdsgange, budget og regnskab

Tilbud

Tilbuddet skal indeholde
•    Dokumenterede referencer fra lignende opgaver
•    Beskrivelse af tilbudsgivers virksomhed, samt CV’er på de medarbejdere, der skal udføre opgaven
•    Timepris for tilbudsgivers ydelse

Tilbuddet må ikke fylde mere end 3 A4 sider.

Evaluering

Tilbud vil blive evalueret på baggrund af timepris og erfaringer fra lignende opgaver.

Aftalen

Der indgås en rammeaftale, der løber indtil 31. december 2018. Rammeaftalen er vedlagt, hvoraf aftalevilkår fremgår. 

Kontaktperson

Bjørn Hallberg Nielsen
Trafik 
Tlf:20362447 
mail: CE6P@tmf.kk.dk

Tilbudsfrist

Tilbud skal afgives på mail til CE6P@tmf.kk.dk senest 1. april 2016 kl. 16.00, med emne: ”Indkøb af konsulentydelser til ITS Verdenskongressen 2018”.