Trafiktal 2010-2014

TRAFIKKEN I KØBENHAVN - Trafiktal 2010-2014 indeholder, udover data for årene 2010-2014 fra de trafiktællinger, der foretages efter et fast program i Københavns Kommune, også tal for den tunge trafik, bilejerskab, den kollektive trafik, trafiksikkerhed og fodgængere. 
 

Personbiler

Bilbestanden omfatter her kun personbiler til privatbrug, dvs. ekskl. varebiler mv. I tallene indgår heller ikke de personer i København, som ifølge den skatterelaterede oplysningsseddel råder over fri bil betalt af arbejdsgiveren.
Tabellen er baseret på Danmarks Statistiks samkøring af deres bilregister (kilderegister: Centralregistret for Motorkøretøjer) med en række baggrundsoplysninger om befolkningen.
Data er opgjort pr. 1. januar.

Personbiler til privatbrug efter bydele i årene 2012 til 2016 (pdf)

Afsluttet serie: