Hvem kan blive visiteret til et råd og vejledningsforløb?

Målgruppen for råd- og vejledningsforløb er forældre til børn eller unge med nedsat funktionsevne, der har behov for rådgivning eller støtte til at løse vanskeligheder eller skabe ændringer i familien. Indsatsen tager udgangspunkt i barnets eller den unges behov, men er målrettet den samlede familie. Råd og vejledningsforløb ydes efter § 11 i Serviceloven.

Hvis du ønsker  at blive visiteret til et råd- og vejledningsforløb, kan du tage kontakt til Borgercenter Handicap. Hvis du allerede er tilknyttet centret, skal du kontakte din sagsbehandler. Du er altid velkommen til at ringe og høre nærmere om dine muligheder for råd og vejledning på :

Tlf.: 33 17 88 00 
e-mail: HCK@sof.kk.dk

Vores telefontider er:

Mandag til onsdag:  9 -15 
Torsdag:                  13 -17
Fredag:                    9 -13 

Rammer for råd og vejledning

Et råd- og vejledningsforløb kan sættes sammen på mange forskellige måder. Det afhænger helt af de problematikker familien oplever i forbindelse med barnets funktionsnedsættelse.   

Forud for et forløb fastsætter sagsbehandleren og forældrene sammen mål for, hvad råd- og vejledningen skal imødekomme. Selve forløbet planlægges i samarbejde med en familiekonsulent fra Familiehuset og kan fx indeholde:   

  • Rådgivningssamtaler med en familiekonsulent 
  • Observationer af barnet i bestemte situationer/ samtaler med barnet 
  • Hjælp til at skabe mere struktur og overblik via specialpædagogiske redskaber 
  • Relevante kursusforløb i Familiehuset 

Hvor ofte mødes man?

Familiekonsulenten og forældrene aftaler indbyrdes, hvor rådgivningssamtalerne skal foregå. Det kan være hjemme hos dig selv, i Familiehuset eller andetsteds. Mange familier foretrækker at have råd- og vejledningsamtalerne i Familehuset. Vi har indrettet lokalerne så de er rettet mod hele familien med familierum, samtalerum, møderum og et ungerum. 

Efter aftale kan det også være relevant at inddrage andre fagpersoner omkring barnet til møderne. Fx skolen, vejledere på ungdomsuddannelser osv

I aftaler indbyrdes, hvor ofte I skal mødes. 

Hvor længe varer et forløb?

Et råd og vejledingsforløb strækker sig over en begrænset tidsperiode. Afhængigt af situationen vil I blive tilbudt 5-10 samtaler. I samarbejde med familiekonsulenten aftaler I, hvor ofte I ønsker at mødes. 

Hvem står for råd- og vejledningsforløbene?

Det er familiekonsulenterne i Familiehuset, der står for råd- og vejledningsforløbene. Familiekonsulenterne har alle relevant uddannelse, efteruddannelse og praksiserfaring i arbejdet med børn og unge med særlige behov.