Hvor og hvordan kan jeg klage?

Ønsker du at klage over noget i ckb, er du meget velkommen til at henvende dig til din vejleder eller underviser.

Når du modtager et brev om afgørelser, er der altid vedlagt en klagevejledning.