Hvor og hvordan kan jeg klage?

Ønsker du at klage over noget i CBSI, er du velkommen til at henvende dig til din vejleder eller underviser. Når du modtager et brev om afgørelser, er der altid vedlagt en klagevejledning.