KAN JEG SØGE OM ENKELTYDELSER?

Hvis du opfylder bestemte betingelser, kan du få en enkeltydelse. Du kan kun få enkeltydelse en gang og som hjælp til helt nødvendige udgifter, som du ikke har penge til at betale.

Du kan f.eks. ansøge om enkeltydelse hos Socialforvaltningen til:

 • Medicin og sygebehandling
 • Tandbehandling
 • Briller
 • Flytning
 • Boligindskud og – depositum og
 • Samværsudgifter.

Læs mere om de forskellige enkeltydelser, og hvordan du søger

FÅ HJÆLP TIL AT FÅ STYR PÅ DIN ØKONOMI HOS SOCIALFORVALTNINGEN

Hvis du har behov for hjælp til at få styr på din økonomi, kan Socialforvaltningen måske hjælpe dig.

Hvis du har gæld, kan du få hjælp med:

 • At få overblik over din økonomi og gæld.
 • At lægge et budget og fastlægge en prioritering for betaling af dine udgifter og gæld.
 • At få underskrevet en aftale om frivillig administration af dine boligudgifter.
 • At få styr på dine rettigheder, når gæld ikke bliver betalt.
 • At håndtere at leve med gæld, hvis der ikke er aktuel handleevne i forhold til din gæld.

Hvis du ønsker gældsrådgivning, kan du booke en tid på: sckokonomiskradgivning@sof.kk.dk

Bemærk, at du kun kan booke tider på e-mailadressen. Du kan ikke stille spørgsmål.

Du kan desuden ikke være anonym i vores kommunale gældsrådgivning.

FÅ anonym HJÆLP TIL AT FÅ STYR PÅ DIN ØKONOMI HOS PRIVATE AKTØRER

Du kan få gratis, uvildig og fortrolig rådgivning hos Forbrugerrådet Tænk Gældsrådgivning. De hjælper med din gæld, hvis du har en beskeden indkomst og et lavt rådighedsbeløb.

Du kan bestille et møde her

Du behøver ikke udfylde alle punkterne i skemaet for at få et møde. Men du skal som minimum skrive dit navn og telefonnummer, så rådgivningen kan kontakte dig.

I gældsrådgivningen kan du blandt andet få hjælp til:

 • at få overblik over gælden
 • at lægge et budget og en rækkefølge for betaling af udgifter og gæld
 • at få indsigt i hvad der sker, når gæld ikke bliver betalt og i dine rettigheder
 • at kontakte dine kreditorer og sætte dem ind i din situation
 • at indgå afdragsaftaler med kreditorerne, hvis du kan betale på gælden
 • at søge om gældssanering, hvis det er en realistisk mulighed 

Gældsrådgivningen finder sted i Stormgade 20, tirsdag (kl. 16-18), onsdag (kl. 14-16) og Torsdag (kl. 16-18). Læs mere om Gældsrådgivningen

Du kan også kontakte Gældsrådgivningens telefonrådgivning på telefon: 25 56 00 33, der har åbent: tirsdag, onsdag og torsdag mellem kl. 14-18.

Du finder gode råd om gæld her

Du kan også få anonym gældsrådgivning hos eksempelvis:

Settlementet gældsrådgivning
WeShelter gældsrådgivning for hjemløse  
KABs gældsrådgivning (hvis du er beboer i KAB)

FÅ HJÆLP TIL AT FINDE EN BILLIGERE BOLIG

Har du et akut boligbehov og opfylder du bestemte kriterier, kan Socialforvaltningen måske anvise dig til en bolig.
Læs mere om mulighederne her.

Hvis du ikke kan finde en bolig gennem boliganvisningen, kan du se, om der er mulighed for at flytte til områder med ledige boliger:

 • Kontakt dit boligselskab for at få vejledning om, hvordan du kan søge en billigere bolig eller for at høre om mulighederne for at bytte til en billigere bolig i dit eget eller andre boligselskaber. Nogle udlejere giver mulighed for at du kan få fortrinsret til ledige boliger i samme boligafdeling.
 • Du kan også kontakte dit boligselskab for at høre om muligheden for at fremleje en del af din bolig.

I forbindelse med fremleje eller udleje af bolig skal du dog være opmærksom på følgende:

 • Hvis du lejer noget af din bolig ud, og du har indkomst i form af lejeindtægt, vil denne indtægt muligvis skulle modregnes i din kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse.
 • Lejeindtægt for den 1. logerende vil ikke blive modregnet i din kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse, men indtægten vil have betydning for, hvor meget du vil være berettiget til i særlig støtte.

Liste over almene boligorganisationer/administratorer af almene boliger i København:

KAB
AAB
3B
Lejerbo
FSB
Vibo
Boligkontoret Danmark
Domea
FA209
DAB
Danejendomme
Almenbo

Bemærk, at det ikke er alle, der har egen rådgivning, men bytterettigheder omfatter alle, og man har mange steder mulighed for at søge om intern flytning.

Få hjælp til at finde et job

 • Brug jobnet.dk og sørg for, at dit cv er opdateret med din erfaring og kompetencer.
 • Søg f.eks. på ”Hotjob” på jobnet.dk og du får vist job, der ikke kræver specifikke kompetencer (såsom serveringspersonale, budtransport, forlystelsesmedarbejder, pakkerimedarbejder mv.)
 • Brug dit netværk (familie, venner og bekendte) i jagten på job
 • Søg uopfordret – også tidsbegrænsede stillinger. Mange job, herunder deltidsstillinger bliver ikke annonceret. Vær opmærksom på, at der også er mange sæsonjob inden for f.eks. gartneri, frugtavl, skovbrug, restaurant mm. 

Deltag i jobcentrets jobarrangementer
Jobcenter København tilbyder forskellige arrangementer, som kan hjælpe dig med at finde et eller flere job i Storkøbenhavn.

 • Er du tilknyttet jobcentret i Nyropsgade eller jobcentret i Skelbækgade, kan du komme til såkaldte jobspeed-arrangementer i Københavns Erhvervshus hver mandag kl. 9 og onsdag kl. 8.30-10. Det sker i Nyropsgade 1, Kbh. V
 • Hvis du hører til jobcentret på Lærkevej, kan du besøge jobcaféen hver torsdag kl. 13. Det sker på Lærkevej 18, stuen, Kbh. NV.

Hvis jeg er blevet sat ud af min lejlighed

Kommunen kan hjælpe med at finde en midlertidig bolig til dig. Det kan f.eks. være på et herberg, krisecenter eller i en nødbolig.
Læs mere om tilbud til hjemløse

Få rådgivning om økonomi, bolig og akutte sociale problemer hos Socialforvaltningen