Hvordan er p-reglerne i København?

Hvis du mangler viden om reglerne for parkering i København, kan du se nogle af de mest almindelige fejl, der sker i forbindelse med parkering.

Du kan også finde flere oplysninger om love og regler for parkering.

 

Hvordan betaler du din p-afgift (vejledning til betalingen)?

Du kan betale din agift via Netbank (Home Banking). Så anvender du hele den kodelinje, der fremgår nederst på indbetalingskortet (P-afgiften), da denne linje udgør løbenummer/betalingsidentifikation for den enkelte afgift, eksempelvis: 71<her indsættes afgiftens løbenummer+80901119<.

Har du mistet girokortet?

Hvis du har mistet det originale indbetalingskort, er det kun muligt at betale ved at overføre penge ved hjælp af en bankoverførsel. Du skal benytte reg.nr. 0216 og kontonr. 4069189911. Husk at oplyse reg.nr./deb. nr. i feltet 'meddelelse til modtager'.

Betaler du fra udlandet kan du bruge: Iban: DK85 0216 4069189911, Swift: DABADKKK.

Vil du klage over en p-afgift?

Hvis du ønsker at klage over en afgift, skal du gå til vores parkeringsbutik.

God tro er ikke lig frafald af en afgift

Vær opmærksom på, at vi afgør klager over pålagte afgifter, ud fra om reglerne og færdselsloven er overtrådt. At parkering har fundet sted i god tro, medfører ikke i sig selv frafald af afgiften. 

Du har ikke mulighed for at klage over Center for Parkerings afgørelse til en anden myndighed. Det fremgår af færdselslovens § 121, stk. 2.