Kan du få hjælp til flytning?

Hvis du har udgifter i forbindelse med en flytning, kan du få hjælp, hvis kommunen vurderer, at du opfylder betingelserne. Flytningen skal blandt andet være en nødvendig forbedring af dine bolig- eller erhvervsforhold, og du skal i øvrigt ikke selv have råd til udgiften.

Kan du få hjælp til samværsudgifter?

Hvis du har samvær med dit barn, kan du få hjælp til udgifterne i forbindelse hermed, hvis kommunen vurderer, at du opfylder betingelserne for hjælp, og i øvrigt ikke selv har råd til udgiften. Det kan for eksempel være udgifter til dit barns mad under samværet.

Hvad er en enkeltydelse?

En enkeltydelse giver mulighed for enkeltstående økonomisk hjælp med henblik på, at du fremadrettet får mulighed for at klare dig selv. Du kan ikke få en enkeltydelse som en fast løbende forsørgelsesydelse. En enkeltydelse kan kun ydes i helt særlige tilfælde, hvis bestemte betingelser er opfyldt.

Har du andre muligheder?

Enkeltydelser er sidste mulighed for hjælp. Hvis du kan få hjælp efter anden lovgivning, skal denne mulighed udnyttes først. Hvis du fx kan få boligstøtte, boligindskudslån, kronikerbevilling eller SU lån, skal disse muligheder udnyttes, før du kan komme i betragtning til en enkeltydelse.

Kan du få hjælp til sygebehandling?

Hvis du har udgifter til sygebehandling, der er nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet (fx medicinudgifter eller tandbehandling), kan du få hjælp, hvis kommunen vurderer, at du opfylder betingelserne for hjælp, og i øvrigt ikke selv har råd til udgiften.

Kan du klare dig selv?

Du kan ikke modtage enkeltydelser, hvis kommunen vurderer, at du har eller har haft mulighed for at klare dig selv ved en fornuftig tilrettelæggelse af din økonomi. Hvis du har formue, uanset formuens størrelse, vil dette indgå i vurderingen af, om du kan få hjælp. Hvis du fx har en gammel bil, der ikke har højere værdi end skrotpræmien, eller hvis du har en pensionsordning, du kan hæve, betragtes dette som formue.

Kan du få hjælp til faste udgifter?

Du kan som altovervejende hovedregel ikke få hjælp til faste og forudsigelige udgifter. Disse udgifter skal dækkes af dit løbende forsørgelsesgrundlag, fx kontanthjælp eller uddannelseshjælp. I helt særlige tilfælde kan du rent undtagelsesvist få hjælp til disse udgifter. Dette forudsætter, at kommunen vurderer, at det er af helt afgørende betydning for dig, og at du i øvrigt opfylder en række andre betingelser.

Du kan ikke få en enkeltydelse, hvis den direkte kompenserer for en sanktion i fx din kontanthjælp eller uddannelseshjælp.