Hvis du skal grave ved et træ

Sørg for god plads, når du skal grave og plante træer.

Træer har brug for plads både over og under jorden, for at kunne gro. Københavns Kommune indførte i 2004 en minimumsstandard for anlæg af gadetræer, som kræver:

  • 10 m2 åben jordoverflade eller
  • 2,5 m2 åben jordoverflade + 15 m2 rodvenligt bærelag

Vælg det rigtige træ

For at sikre et godt og sundt udvalg af træer i byen, har Københavns Kommune retningslinjer for valg af træslægter - det kalder vi 'det brede træartsvalg'.

Se også den nuværende fordeling af træslægter i København.

Undgå at plante allergifremkaldende træer

Undgå så vidt muligt, at plante såkaldte 'allergene træer', da de kan give allergigener for københavnerne.