Støj og støv fra byggepladser

I bygge- og anlægsforskriften kan du læse om, hvor meget der må støjes og støves fra en byggeplads, og i hvilket tidsrum, der må arbejdes

Støj og lugt fra restauranter, caféer og spillesteder

Læs forskriften "Indretning og drift af restaurationer i Københavns Kommune" der beskriver de miljøkrav kommunen stiller i forbindelse med indretning og drift af restauration.

Støj fra køle- og ventilationsanlæg

I "Forskrift om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af køle- og ventilationsanlæg i Københavns Kommune" kan du læse mere om, hvor meget støj, der må komme fra et køle- eller ventilationsanlæg.

Udendørs musikarrangementer

Du se støjgrænser, spilletidspunkter, max. antal årlige musikarrangementer på udvalgte pladser mv. i Forskrift for udendørs musikarrangementer.